90 let od velkého požáru farního kostela ve Starém Rožmitále - I/III

15.03.2023 00:36

Letos je tomu 90 let, co ve Starém Rožmitále vyhořel farní kostel Povýšení sv. Kříže, fara i farní hospodářské budovy. Přečtěme si, co se o požáru píše v knize 120 let Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Rožmitále, která vyšla v roce 2011:

„V sobotu 18. března 1933 večer vypuká velký požár starorožmitálského kostela a přilehlých hospodářských farních budov. Staroměstští hasiči okamžitě přivážejí k ohni obě ruční stříkačky. Stará je postavena k Petráňovu rybníčku u splávku, aby hájila stavení č.p. 23 Jana Petáka, na které nejvíce létají oharky. Zdá se, že se domek neuhájí.

Stříkačka je ale brzy sestavena a uvedena do provozu, a tak je střecha polévána vodou. Nová dvouproudní stříkačka je postavena u vantrok, aby hájila faru, chlívky a kurníky u hořících chlévů a také kaplanky.

Oheň, který vznikl ve velké dřevěné kolně plné slámy přistavěné ke stodole, se odtud šíří díky východnímu větru na západ na další farní hospodářské budovy. Naštěstí tedy nehrozí nebezpečí, že by byly zapáleny domy ve vsi. Oharky však zapalují střechu i báň kostela, který během noci úplně vyhoří. Na střechu ani k báni totiž stříkačky pro velkou výšku nedostříknou, a navíc je proud vody srážen dost silným větrem.

Jako strašná rudá pochodeň osvětluje požár celé Rožmitálsko a záře hořící věže je viditelná až na Rokycansku.“

Pokračování zítra.

O požáru informoval i celostátní tisk. Snímek je z Pražského ilustrovaného zpravodaje a zpráva z Lidového deníku vydávaného Tiskařským a vydavatelským rolnickým družstvem v Praze. Ta zní:

Zvláštní pověra panuje ve starobylém městě Rožmitále. Vždy na svátek Josefa tam musí hořet. Hoří každý rok, hořelo i letos. V sobotu večer vypukl tam požár, který nejprve zachvátil stáje a stodoly u kostela a pak i starobylý kostel. Věž kostela je ze čtrnáctého století a byla kryta kulatým šindelem. K požáru sjely se hasičské sbory z celého okolí i z Prahy. Hasiči ze sousedního města Březnice, kteří právě měli svůj ples, přijeli hasit v plesových úborech. Byly obavy, že požárem lehne celý Starý Rožmitál, jenž má skoro vesměs šindelové střechy. Na štěstí vál vítr na opačnou stranu. Vody na hašení požáru se spotřebovalo tolik, že blízký rybník byl skoro úplně vyčerpán. Požár byl jako obvykle založen.

 

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode