150 cvokařů založilo před 100 lety ve Starém Rožmitále výrobní družstvo – 1/7

01.02.2019 00:01

Začátkem roku 1919 založilo na 150 cvokařů České družstvo pro výrobu cvočků a hřebů v Rožmitále se sídlem ve Starém Rožmitále, které se však udrželo jen necelé čtyři roky. Než se ale dozvíme, co vedlo naše předky před sto lety k ustavení družstva, když ve vedlejším Věšíně už existovalo cvokařské výrobní družstvo 27 let, podívejme se, jaké byly v poválečné době společenské a politické poměry.

 „Nouze a mizerné zásobování neklesaly ještě ani půl roku po konci války“, popisuje situaci historik Jan Čurda, „a davy hladových lidí se valily ulicemi měst. Rabovaly obchody a zabíraly byty boháčů. Návrat demobilizovaných vojáků prudce zvedl nezaměstnanost, ale podpora v nezaměstnanosti ihned zavedená novým státem, byla na hranici možného přežití. Pracovní morálka klesala, naopak strmě stoupaly ceny věcí nezbytných k životu, především potravin.“

Nejakutnějším sociálním problémem právě zrozeného státu byla zásobovací krize u potravin a paliv. Na konci války přestal fungovat přídělový systém zásobování obyvatelstva, zásoby potravin byly odváženy do jiných částí monarchie nebo vyčerpány a na černém trhu nastal dramatický vzestup cen. Navíc epidemie „španělské“ chřipky, která propukla koncem roku 1918 a kulminovala během roku 1919, přinesla smrt tisícům lidí. S hladovou kalamitou v průběhu války a po jejím skončení souviselo rozšíření epidemií a vysoká úmrtnost.

Pohled na kostel ve Starém Rožmitálu od jihu ve 20. letech 20. století

Rusland od splavu za mlýnem ze stejné doby. Oba snímky pořídil Václav Matoušek. 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode