16. díl – Povodně byly a budou

29.01.2014 07:58

Při zkoumání povodní ve Starém Rožmitále a dále na toku Vlčavy lze pozorovat zcela zásadní skutečnost. Když se neprotrhne hráz některého rybníka, proteče velká voda bez velkých ztrát na majetku. Zaplaveny budou sklepy, dvory, zahrady, ale dovnitř domů se voda málokde dostane.

Katastrofální povodeň v roce 1895 zavinily stržené rybníky nad obcí. Při pětisetleté povodni v roce 2002 vystoupala voda jen do zahrad a dvorů, pozdě večer 12. srpna dokonce začala opadávat. Před půlnocí se ale protrhl Farský rybník a všichni měli vodu rázem v místnostech.

Z toho je jediný závěr. Protrhne-li se rybník, nemají obyvatelé Luhu a Ruslandu šanci. Když se nic mimořádného s rybníky nestane a jen mimořádně hodně prší nebo taje led, nesmí stát Vlčavě nic v cestě. Mělo by být pravidelně bagrováno koryto, zvětšen průtok pod mostem v Luhu, zlikvidovány nálety na březích a odbahněn Podzámecký rybník, prostě potok i rybník by se měl revitalizovat. Každý do potoka spadlý či podemletý strom se stává překážkou, která přinutí vodu, aby se rozlila do okolí. Samozřejmě při blížící se povodni je také důležitá rychlá akce hrázných, pokud jde o protipovodňovou ochranu, jak to ostatně mají v náplni práce. Ne nadarmo se říká, že každý hrázný by měl žít pod hrází, protože pak se o ni stará jak nejlépe dovede.

A pokud jde o lidi bydlící v Luhu? Už rožmitálský spisovatel R. R. Hofmeister psal v knize Luhačovické dojmy, že slovo „luh“ ve staroslovanském jazyce vždycky znamenalo mokřinu nebo bažinu. A to se vztahuje nejen na Luh-ačovice, ale i na náš starorožmitálský Luh. Prostě naši předkové udělali chybu, že se zde usadili.

V poslední době Vlčava opět zahrozila a lidé žijící u jejích břehů jen doufali, že rybníky vydrží. V noci z 23. na 24. prosince 2012 měla říčka pod mostem v Luhu rezervu necelých půl metru a voda se tak tak držela u nábřeží v korytě. 5. ledna 2013 byla vzedmuta hladina opět, i když ne do takové výšky jako před pár dny. Zato v noci z 1. na 2. června 2013, kdy pak Čechy postihly po 11 letech velké záplavy, se Vlčava nerozpakovala atakovat rekord z posledních let, který vytvořila o posledních Vánocích.

Červnová hrozba vyvolala debatu o účinnosti protipovodňových opatřeních přijatých po památném roce 2002. Tísňové linky nebyly leckde v provozu a čidla měřící výšku vody nefungovala. Navíc si ve Starém Rožmitále uvědomili, že se nikdy nevyzkoušelo odmontovat zábradlí na lávce postavené roku 2004, které by se při velké vodě mohlo stát bariérou, před níž by se nahrnovaly připlouvající větve. Vyzkoušet demontáž zábradlí si dali za úkol starorožmitálští dobrovolní hasiči na schůzi v polovině roku 2013 a naposled na výroční valné hromadě začátkem ledna 2014.

Protipovodňová opatření má Rožmitál p. Tř. rozpracovaná do nejmenších detailů. Nakonec ale stejně vždy záleží na lidech. Přesto doporučujeme, abyste si nastudovali povodňový plán, kde je spousta nejen důležitých, ale i zajímavých informací. Najdete jej na: https://www.rozmitalptr.cz/povodnovy-plan/

O půlnoci na Štědrý den 2012 scházelo málo a Vlčava se vylila na nábřeží.

V noci 23. prosince 2012 a 1. června 2013 byl nejvyšší stav vody za poslední roky.

Čidla sledující výšku hladiny Vlčavy v Luhu. Na lávce k hřišti ...

 ... a u mostu.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode