2. díl - Největší povodeň v moderní historii

23.10.2013 06:34

Povodně hrozily ve Starém Rožmitále pořád. Stékající potůčky a potoky z jižních svahů brdských kopců se střetávají právě v rožmitálském údolí, kde nabývají síly a slévají se v jedinou, mohutnou řeku, které nic neodolá v cestě.

Vzhledem k velké rychlosti proudící vody se jedná vždy o bleskové povodně, kdy voda rychle zalije dvorky, zahrady a v horším případě i místnosti v domech, a po několika hodinách, maximálně dni opět odteče. Proto také nebyl zatím zaznamenán případ, že by se zhroutila nějaká stavení, i když byla v obci většinou postavena z nepálených cihel, tzv. vepřáků. I přesto napáchá každá povodeň velké škody.

V moderní historii je v kronikách zaznamenána patrně dosud největší známá povodeň, a to z roku 1895. Tehdy se 21. června „strhla úděsná bouře s hroznou průtrží mračen, která vychrlila za tři hodiny 136 litrů vody na každý čtvereční metr, a měla za následek, že vody se ve svažitém terénu valily do údolí s tak příšerným hukotem, že prý byl slyšet až ve 40 km vzdáleném Písku.“ Tak to alespoň popisují historické prameny.

Sobenský rybník, u něhož stával už asi od roku 1727 mlýn, byl protržen a obnoven až v roce 1950. Jakoby ale z něho se řítící voda nestačila. Prorvala se také hráz Nového rybníka a obsah obou rybníků se vylil do Luhu. Na jihozápadě od obce se protrhl Kotelský rybník a na severozápadě oba Bukovské rybníky. Jen hráz Obžery odolala.

Celkem bylo tento den strženo devět rybníků. Vedle těch, co už jsme vyjmenovali, a které hrnuly obrovskou vlnu do Luhu, jmenujme ještě Kuchyňku, Jez, Nesvačilský a Vranovský rybník. Při povodni odnesl vodní proud mlýnské kolo z mlýna pod Sobenským rybníkem sto metrů jako hračku.

Podzámecký rybník byl díky pevným lípám v hrázi jen poškozen. Přes hráz tohoto našeho zdaleka největšího rybníka se valila voda ve výšce 120 cm. Část Starého Rožmitálu nazývaná Luh byla zaplavena do výše jednoho a půl metru. V domě č. p. 5 na začátku aleje se utopil dvou a půlletý Vojtěch Svatoň. Povodeň, při níž vystoupala hladina potoka asi o jeden a půl metru, zdevastovala v Luhu infrastrukturu i domy.

Příště vyjmenujeme další povodňové roky.

Protržená hráz Sobenského rybníka a stržený roh mlýnice v roce 1895.

V roce 1895 odnesla povodeň mlýnské kolo sto metrů od Sobenského rybníka.

Protržená hráz Nového rybníka v roce 1895.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode