25. díl – Stavby u Sobenského rybníka

27.02.2013 19:54

Kolem romantického Sobenského rybníka ukrytého v obecních lesích najde turista kromě košíku hub i řadu větších či menších staveb, které tu ještě před 60 lety nebývaly. Naopak mlýn, jenž tu klapal do roku 1895, by hledal marně.

U Sobenského rybníka ve starorožmitálských obcinách býval od začátku 18. století mlýn, ve kterém se smělo mlít obilí jen pro německé přistěhovalce ze Šumavy, kteří založili obec Nepomuk. Tak tomu bylo až do onoho osudného roku 1895, kdy červnová průtrž mračen rybník zdevastovala, celý mlýn rozbořila a mlýnské kolo odnesla jako hračku stovky metrů daleko.

Bývalý rybník se stal zase rybníkem až v roce 1950. O rok dříve totiž přidělil Krajský národní výbor v Plzni obci Starý Rožmitál 200 000 Kčs na jeho obnovu. Rybník se začal stavět 20. června 1949 a zkolaudován byl 3. listopadu o rok později. Mezitím obec pozemek o výměře něco přes 2 ha vykoupila od soukromého majitele. Rybník obec nejdříve pronajala za 200 Kčs ročně závodnímu klubu Agrostroje a po třech letech rybářskému spolku v Březnici.

Krásné prostředí rybníka začalo samozřejmě lákat k rekreaci. Už v roce 1950 schválila obec výstavbu prvních chat MUDr Šoupalovi a truhláři Tomkovi z Rožmitálu, kteří si pozemky sousedící s rybníkem zakoupili od rolníka Františka Stupky.

V srpnu 1963, kdy už byl Starý Rožmitál začleněn do Rožmitálu pod Třemšínem, rozhodl Místní národní výbor města, že kolem rybníka se budou občanům pronajímat na 50 let parcely na stavbu chat.

V roce 1959 se v kanceláři starorožmitálského místního národního výboru netrhly dveře se státními úředníky, kteří se o Sobenský rybník a jeho okolí zajímali. Nejdříve to bylo ministerstvo národní obrany, které zde chtělo postavit rekreační středisko. Pak po několika dalších institucích, které však neprojevily vážnější zájem, si v roce 1963 - už město - pláclo s Československou akademií věd (ČSAV). Akademici pak stavěli pionýrský tábor pro své děti do roku 1967. O prázdninách tohoto roku poprvé zazněl v táboře postaveném za 2 mil. Kčs dětský hlahol.

V současné době je stále majitelem tábora odborová organizace Kanceláře Akademie věd ČR, která jej už před lety pronajala firmě Kymevo, s.r.o..

Dodatek z roku 2023:

V roce 2018 zakoupila celý areál od ČSAV společnost Sobeňák, která v něm od roku 2021 pořádá vlastní dětské tábory.

Fotografie převzaty z webové stránky Kymevo.

Příště: Na Letné č.p. 48

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode