3. díl - Pohádkový domek v Cvokařské ulici č.p. 75

02.05.2012 20:52

V tomto pokračování seriálu o zajímavých stavbách ve Starém Rožmitále se podíváme do části obce nazývané od nepaměti Luh. Kolonie řemeslnických domků v Cvokařské ulici*) má totiž jedinečnou památkovou hodnotu. Už samo nahuštění malých domků někde dokonce se společnými dvorečky, většinou bez zahrad a polí, kolem úzkých křivolakých uliček a rovných soutek, svědčí o tom, že jejich obyvatelé se neživili zemědělstvím, ale řemeslem, především cvokařstvím. Domky mají většinou střechy se strmými polovalbami ve vrcholech štítů. Jedná se o unikátní dochovanou příměstskou řemeslnickou čtvrť z 19.století.

Při procházce ulicí padne návštěvníku do oka pohádkově vyzdobený domek č.p. 75, ve kterém žijí Jana a Jiří Trčkovi. Jiří, který je vyučen truhlářem, a jehož děda Kodat byl tesařem, už přes deset let sbírá všechny možné nástroje používané v jeho řemesle, ale i v zemědělství, a vlastně všechno co se mu líbí a sám si zručně dovede zrestaurovat. Pro potěchu místních i turistů má většinu předmětů vystavených na venkovních zdech domku a dílny.

*) Pod pojmem Cvokařská ulice se rozumí všech 23 domků mezi vlastní Cvokařskou ulicí a nábřežím Bartoloměje Sadílka.

Příště: Hostinec U Stupků v Rybově ulici

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode