3. díl – Povodně byly před rokem 1895 i po něm

30.10.2013 08:14

Jen dvě léta po katastrofální a v nedávné historii největší povodni v roce 1895 se protrhly hráze Nového rybníka po druhé. A tak byl Luh v roce 1897 zatopen znovu.

Povodně ale trápily obyvatele Starého Rožmitálu už před tím. Přesto si na březích Vlčavy stále stavěli svá obydlí. Voda jakoby je přitahovala. A navíc hladina přece ledacos skryje a i malá povodeň ledacos uklidí.

J. P. Hille píše v brožurce nazvané Třemšín a vydané v roce 1913, že v roce 1586 náhle roztál sníh na Třemšíně a způsobil v okolí velké škody. Přes osmnáct rybníků v okolí bylo strženo. A určitě i v pozdějších letech se potoky a rybníky na lidech a jejich obydlích pořádně vydováděly.

Pojďme se ale spíše podívat, jak to vypadalo v pozdějších stoletích. Tak třeba 25. listopadu 1824, kdy už bylo sněhu v lesích několik stop, spustil se liják a dravý proud vody hnal se ke Starému Rožmitálu, strhal rybník, vše kolem zaplavil a mnoho škod nadělal. Podobně tomu bylo hned v roce 1825. O hrozné povodni 21. června 1895, která si vyžádala i lidský život, jsme psali hned v prvním díle, takže tu už vynecháme. Velká voda však následovala hned v roce 1896 a ještě větší dokonce i v roce 1897.

Správce meteorologické stanice v Rožmitále p. Tř. Hubert Hoyer ve své práci o počasí na Rožmitálsku, kterou publikoval začátkem 80. let ve Vlastivědném sborníku Podbrdska, uvádí ještě, sice menší, ale přesto povodně v letech 1925, 1926 a 1932. A to jsme určitě v tomto díle nevyjmenovali všechny roky, kdy naše předky trápila velká voda. Ostatně by to nemělo ani smysl, povodně na Vlčavě prostě byly, jsou a bohužel budou.

Ve 20. letech 20. století si tuhle skutečnost uvědomili i starorožmitálští zastupitelé a začali na nátlak občanů, jimž už asi povolovaly ze stálých záplav nervy, jednat.

Příští díl tedy bude o tom, co pak v roce 1926 vymysleli a udělali.

Když začne rychle tát v kopcích velké množství sněhu jak ho měli například v roce 1942 v Ruslandu, odkud je snímek, nelze se divit, že voda ve Vlčavě rychle stoupne.

To není řeka, to jen lesy v Brdech se po vydatných deštích změnily v řeku. 1. června 2013 fotografoval Karel Hutr.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode