31. díl - Stavby u Obžery

28.08.2013 14:03

Na přání přidáváme ještě jeden díl seriálu:

U rybníka Obžery bývala vysoká pec, v níž zpracovávali železnou rudu, a hamr. Oba objekty jsou zmiňovány v historických pramenech již před rokem 1577. Asi v roce 1810 pec vyhořela a už nebyla obnovena. Byla zde však zřízena destilace dřevního lihu a výroba octa z bukových desek. Tato činnost však u Obžery dlouho nevydržela, a jak vzpomíná spisovatel R. R.  Hofmeister, za pár let byla přenesena na Chynskou.

Kolem roku 1930 nechal arcibiskupský velkostatek ruiny vysoké pece, jemuž patřila, rozbourat. Na jejím místě postavil nízký domek, v němž pak bydlel některý zaměstnanec hamru, který tu i po zrušení vysoké pece zůstal. Když byl i hamr zrušen, byla zde zřízena vodní pila, kterou za první republiky obhospodařoval Alois Pompl.

Nesmíme ale zapomenout, že se u Obžery také vyráběly šindele. Starou šindelku č. p. 109 včetně strojního zařízení zničil v roce 1922 požár. Připomeňme, že u ohně zasahoval i dobrovolný hasičský sbor ze Starého Rožmitálu. Vyráběl se zde šindel obyčejný i strojově hoblovaný a prodávaly se piliny a hobliny.

Dříve se pokrývalo šindelem mnoho objektů, neboť šindel zatlačoval došky a znamenal oproti nim pokrok. Šindel si namnoze zhotovovali sedláci doma sami zejména v zimě, kdy bylo málo práce na polích, podomáckým způsobem.

Jak to dělali, popisuje kronikář V. Matoušek: „Z pěkných zdravých polen bez suků se naštípaly přiměřeně silné ploché štěpiny, jež se pořízem do hladka seřízly, i ostří šindele se jím upravilo. Šindel při tom vězel v železném svěráku někde na zárubni dveří u kolny připevněném. Pak se složily šindele nastojato na nějakou lavici ostřími dolů a dobře se uklínovaly, načež se jim vyryly hluboké drážky. Dobrý hospodář při řezání dříví na otop dával pěkná polena stranou na šindel.“

 Mnohé domy ve Starém Rožmitále mají dosud šindelovou střechu, avšak později v souvislosti s novými požárními předpisy překrytou taškami nebo eternitem.

Ale vraťme se k Obžeře. Dnes už není u rybníka po vysoké peci, hamru a šindelce ani památky a na jejich místě vyrostly rekreační chaty.

Vlevo bývala vysoká pec, po níž lze ještě dnes najít na hrázi strusku, a později dům pilaře. Uprostřed se nacházela vodní pila a vpravo pak šindelka, z níž už ale vůbec nic nezůstalo.

Šindelem je pokryta střecha Zámecké hospody v Rožmitále p. Tř.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode