Bude Alej Johanky ve Starém Rožmitále pokácena nebo jen prokácena?

11.03.2012 21:32

Zveřejnění článku v Třemšínských listech v lednu 2012 o úmyslu radnice prokácet některé stromy v Aleji Johanky z Rožmitálu z důvodu stáří a nemocí, nevyvolalo u starorožmitálských obyvatel téměř žádnou reakci, neboť každý chápe, že i stromy odcházejí. Když se však začátkem března objevily značky na stromech, které by měly zemřít, mnozí si teprve uvědomili, že i když mají být vysázeny stromky nové, že půjde o razantní zásah do krajiny.

Šmahem totiž zmizí všechny stromy do jednoho od stavení pana F. Fraňka až za stodolu po odbočku k nové zástavbě. Je zajímavé, že z celkových 140 stromů v aleji se veškeré nemocné stromy soustředily právě jen na toto místo.

Zde je úryvek z článku v Třemšínských listech z ledna 2012:

„Město provede na jaře novou výsadbu mladých vzrostlých lip sdrčitých a jasanů ztepilých v aleji. Předtím budou v zimním období pokáceny stromy, jejichž zdravotní stav je velmi špatný. Potvrzuje to vypracovaný arboristický posudek. Tyto stromy jsou v obytné zástavbě přibližně od domu čp. 111 k domu čp. 180. Celkem se jedná o 33 stromů ze sto čtyřiceti, které alej lemují – olše lepkavá 24x, jasan ztepilý 6x, javor klen 1x, lípa srdčitá 2x. Z posudku vyplynulo, že tyto stromy mají poškozené kmeny a kořenové náběhy, jsou deformovány vlivem dřívějších neodborných zásahů a řezů, některé vrůstají do elektrického vedení, jejich kořenový systém a i statika jsou výrazně narušeny. Stromy jsou proschlé a padají z nich velké kusy větví. ...“

Nejstarší stromy v Aleji Johanky, nejvíce olše, mají kolem 160 let. V Rožmitálském zpravodaji v roce 1990 napsal Ing. Ivan Hoyer o stromech v aleji toto: „Druhová skladba stromů v Aleji Johanky je zajímavá tím, že obnáší přes 90 olší a kolem 40 jasanů. Doplnění však bylo provedeno lípou, čímž byl původní ráz aleje porušen.“

V roce 2000 schválila rada Městského úřadu opatření navrhované firmou Arbosana k záchraně lípy na začátku aleje, která má přes 200 let. Nestálo by za to se zamyslet i nad záchranou olší a jasanů? Vždyť zmizí ze dne na den čtvrtina aleje.

 

Takhle už alej v životě neuvidíme:

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode