Budoucnost zámku v Rožmitále pod Třemšínem

09.01.2006 17:54

Česká televize, publicistický pořad Reportéři 9.ledna 2006

 

Video pořadu na https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/206452801240002/video/113820 

 

 

Textový přepis:

 

Marek WOLLNER, moderátor
Rožmitál je malé zapadlé městečko na úpatí Brd, ale pyšní se historií, jakou by mu mohla mnohem větší města závidět. Odsud v patnáctém století vycházel Jaroslav Lev z Rožmitálu na svou pouť z Čech až na konec světa a o tři století později odsud vyletěla do světa taky Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Jenže s přítomností už to tak slavné není. Když jsem se tu před Vánocemi zastavil a obcházel zpustošené sgrafitové stěny zámku, kladl jsem si otázku, jakou mši by asi rožmitálský kantor složil, kdyby viděl zámek v dnešní podobě? A jaký vztah to vlastně máme ke své slavné minulosti, když jsme tuto skvělou památku nechali tak upadnout? Podívejte se na reportáž Michala Komárka.


Jindřich HÁSEK, publicista a historik
Páni z Rožmitálu měli v českých dějinách úplně výjimečný a mimořádný postavení, protože vlastně dali Čechám tři významný šlechtice, jednak to byla královna Johana, což byla manželka Jiřího z Poděbrad, její bratr byl Jaroslav Lev z Rožmitálu. To byl skutečně rytíř de luxe, protože ve službách krále Jiřího dal dohromady takovou cestu, která měla Čechům navrátit jejich dobrou pověst, cestu z Čech až na konec světa. On s poselstvem asi čtyřiceti rytířů navštívil všechny panovnické dvory v západní Evropě. Pak je zámek samozřejmě spjat s historií Jakuba Jana Ryby, protože Jakub Jan Ryba si vzal Annu Láglerovou, což byla dcera zámeckého purkrabí.

 

Michal KOMÁREK, redaktor /Reflex/
Rožmitál má jedinečnou historii. Patří k ní i Zdeněk Lev z Rožmitálu, o němž čeští páni uvažovali jako o kandidátovi na královskou korunu při volbě v roce 1526, která nakonec vynesla na trůn Habsburky. Na první pohled je ovšem patrné, že tato historie dnes není zámku k ničemu. Spíše než jako vzácná památka, vypadá jako opuštěná kasárna.

 

Josef VONDRÁSEK, starosta Rožmitálu
My už jsme teď asi došli do té poslední fáze a už jsme i rozhodnuti prostě označit to z náměstí nějakým ukazatelem, že toto je zámek majetku toho a toho a takto se o něj stará.

 

Jindřich HÁSEK, publicista a historik
Po roce 1948 vlastně sloužil zámek Lesnímu závodu v Rožmitále, který tam nechal udělat byty pro svoje zaměstnance. Žili tam normální smrtelníci, zaměstnanci závodu v Rožmitále pod Třemšínem. Na začátku sedmdesátých let potom bylo rozhodnuto o tom, že se zámek vyklidí a že se začne s jeho rekonstrukcí. Pak přišel rok 1989 a vlastně ten zájem o zámek poněkud opadl a nejhorší bylo, že vlastně všechny ty rozdělaný věci, to znamená i vnitřní všelijaký mříže a kamenné krby, které tam byly instalovány, tak byly někde složeny a někde jsou, ale jako na tom zámku už nejsou. Takže smutný osud zámku bez sbírek, bez obrazů, bez vnitřního vybavení pokračoval dál.


Jan ŽIŽKA, památkář
Poslední práce, které zde probíhaly, bylo statické zajištění toho východního paláce vpravo /nesrozumitelné/, který byl nejvíce narušen a nejvíce v havarijním stavu.

 

Josef VONDRÁSEK, starosta Rožmitálu
Pokud jde o zámek, tak ten město v roce 1998 darovalo Arcibiskupství pražskému, a proč nastal potom ten převod na s. r. o. Trinity Coop, těžko vědět.

 

Michal KOMÁREK, redaktor /Reflex/
Pražské arcibiskupství odpovědnost za stav zámku odmítá. V písemném prohlášení tvrdí, že k převzetí památky bylo městem Rožmitál nuceno a souhlasilo až poté, kdy našlo nového investora. Ten prý zámek opravuje v souladu se svými ekonomickými možnostmi.

Pavel HAVLAS, jednatel Trinity Coop
Pro vlastně nové využití zámku byla postavena nová společnost Trinity, která se spojila s majetkem pražského arcibiskupství, které vlastnilo zámek v té době, s kapitálem pana Marshalla, to byl, to je vlastně Američan, který spolupracuje na jiných stavbách s pražským arcibiskupstvím. Vytvořili spolu společnost, do kterého arcibiskupství vložilo majetek, zámek, pan Marshall se zavázal, že v průběhu asi pěti let bude postupně svými prostředky do oprav zámku investovat. To se zhruba děje.

 

Božena ŠPANIHELOVÁ, úřednice MÚ Příbram
Na jaře letošního roku jsme prováděli stavební dozor nebo na kontrolním dni jsme tam byli a zjistili jsme teda neutěšený stav. Tak jsme se snažili oslovit nejdřív telefonicky, potom teda písemně vlastníka, abychom zjistili, jaký má záměr, co chce jako na zámku opravovat, jaký tam bude provádět opravy. Ale bohužel ještě se neozval, neodpověděl nám.

 

Michal KOMÁREK, redaktor /Reflex/
Místním lidem a ani úředníkům není jasné, proč společnost Trinity Coop zámek převzala a co s ním zamýšlí. To vzbuzuje nervozitu, spekulace a obavy.


Jindřich HÁSEK, publicista a historik
Ten zámek uprostřed města je najednou mrtvým bodem, kde se nic neděje, kde se něco nastartovalo, ale nedokončilo.


Pavel HAVLAS, jednatel Trinity Coop
Musíme říct, že ta netrpělivost Rožmitálských, že je nám svým způsobem pochopitelná, protože vlastně od té poslední velké opravy fasády k městu se jakoby na zámku nepokračuje. Není to tak úplně pravda.

 

Jan ŽIŽKA, památkář
Domnívám se, že zámek po stavebních opravách z konce dvacátého století je relativně ve srovnání s jinými zámky v dobrém stavu, má obnoveny střechy, obnoveny fasády, opraveny krovy, je provedeno statické zajištění.

 

Jindřich HÁSEK, publicista a historik
Ten zámek je otevřenej, otevřenej je povětrnostním vlivům a přirozeně taky musí chátrat a to chátrá teda rychle, že jo. Snad staticky je to zabezpečeno, ovšem sám pohled na tuhletu vyvalenou zeď je naprosto bezútěšnej.

 

František FORMÁNEK, náměstek ministra kultury
Existují nějaké postupy, sankce za nedodržení jisté regulace ochrany památek, ale to jsou všechny nástroje, co stát může použít. Sankce také mnohdy těžko vymahatelné, protože soukromé společnosti vstupují do konkurzu a nemají právního nástupce, velmi složité jednání, řešení té situace. Co s tím dál, nevím.


Jindřich HÁSEK, publicista a historik
Rožmitál je v podstatě nastartovanej na cestu turistiky, na cestu využití hudby, využití historie, politiky, to všechno tady leží. To jsou prostě vklady, který nám tady předkové zanechali.

 

Michal KOMÁREK, redaktor /Reflex/
Stačí to zvednout.

 

Jindřich HÁSEK, publicista a historik
Stačí je zvednout. 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode