Církve nesouhlasí s analýzou Nadačního fondu proti korupci

26.02.2014 08:23

Pokračování z 25. února 2014.

Třináct dní po zveřejnění analýzy Podivnosti kolem církevních „restitucí“, kterou vypracoval Nadační fond proti korupci, tedy 23. září 2013, proběhlo na Arcibiskupství pražském setkání zástupců České biskupské konference (ČBK) v čele s jejím předsedou kardinálem Dominikem Dukou, Ekumenické rady církví (ERC), zastoupené místopředsedou Danielem Fajfrem, a Federace židovských obcí (FŽO), reprezentované tajemníkem Tomášem Krausem, s představiteli Nadačního fondu proti korupci (NFPK). Za fond se schůzky zúčastnili zřizovatelé Karel Janeček a Jan Kraus, přítomen byl rovněž ředitel fondu Petr Soukenka.

O schůzce vydal fond oficiální prohlášení, ze kterého citujeme:

„Schůzka vznikla na základě oboustranného zájmu vyjasnit si rozdílná stanoviska k dokumentu Podivnosti kolem církevních „restitucí“, který NFPK vytvořil a zveřejnil na svých webových stránkách dne 10. září 2013.

Představitelé fondu informovali přítomné zástupce církví, že dokument vypracovali jako analýzu možných rizik v souvislosti s církevními restitucemi.

Zástupci ČBK, ERC a FŽO dokument jako analýzu rizik nevnímají a s jejími závěry se neztotožňují. Zejména proto, že dokument vychází především z veřejných zdrojů (novinových článků), které nezaručují objektivní znalost problematiky. Předkládaná rizika tak považují za pouhou spekulaci. Svá stanoviska zástupcům NFPK na setkání také takto zdůvodnili.

Představitelé církví a náboženských společností zástupce fondu zároveň ujistili o tom, že jimi zastupované subjekty nejednají proti veřejnému zájmu či dobrým mravům a naopak se snaží postupovat vždy v duchu svých etických kodexů. Při plánování dobrého, samostatného fungování, pracují církve s vědomím toho, že proces změny financování církví může být spojen s jistými obtížemi.

Přes rozdílnost názoru na text analýzy se účastníci setkání vzájemně shodli, že korupce je závažným problémem naší společnosti.

Římskokatolická církev, ERC a FŽO potvrzují svůj zájem na naplňování principů otevřenosti, transparentnosti a poctivosti v naší společnosti, který je totožný s elementárním zájmem Nadačního fondu proti korupci.“

Tolik z jednání fondu se zástupci církví. O rožmitálském zámku se v zápise nehovoří, neboť stanovisko římskokatolické církve k této kauze, vtělil fond dodatečně do své analýzy. A tak za citovaný přehled z našeho webu, který fond považuje za zajímavý, je přiřazena poznámka České biskupské konference a Arcibiskupství pražského. Co se v ní píše, se dozvíte zítra.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode