Co prozrazují pohlednice - 51

17.01.2019 03:13

Texty na pohlednicích vždy prozrazovaly ledacos o pisateli či adresátovi, ale také podávaly svědectví o místě, z něhož byly posílány. Jistě se na nás nebudou potomci citovaných prapředků zlobit, že dáváme po mnoha a mnoha letech ve známost jejich korespondenci z Rožmitálu. Psaníčka jsou kolikrát opravdu kouzelná, nu, posuďte sami:

Dopisnice poslaná za Rakouska-Uherska úředníku panu Karlu Oleniakovi do Vídně:

Jsa sobě vědom slibu svého, oznamuji Vám, že jsem byl minulý týden v okolních městech zdejších za příčinou pobytu venkovského. Je zde velice těžko najít něco pro toho, kterýž zde nemá žádných známých a příbuzných. Krajina zdejší jest namnoze zemědělskou a jest zde málo letních hostů.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode