Den s českou královnou rozvířil královský kočár ze Starého Rožmitálu

22.06.2013 14:04

Z daleké ruské země, tedy z Ruslandu, přes Luh a pak dál dlouhou alejí až do města se 22. července 2013 v půl druhé odpoledne vydal vůz zabalený do růžového hedvábí a ověnčený královskými korunkami a výsostnou zástavou Jiřího Šmída, jednoho z pánů na Ruslandu. A to všechno proto, aby v lenošce se vezoucí fraucimór mohl pozdravit královnu Johanku, a vřadit se do jejího průvodu.

Kvůli zpoždění, které způsobila zastávka u Cvokařského muzea, pak mědvědokůň šlapal do povozu tak úsilovně, až se pod ním roztékal asfalt.

Ve městě kočár způsobil nemalé pozdvižení a málem se postaral o změnu v režii oslav tradičního Dne s českou královnou. Tak se všem zamlouval. Nadšením aplaudující diváci se dokonce dožadovali, aby napříště královna Johanka přijela do města právě tímto královského majestátu hodným povozem. Vždyť na koni už přicválala jedenáctkrát.

Vlevo na obrázku detail kočáru: zástava pánů z Ruslant(d)u a královská korunka, vpravo zaparkovaný kočár na ruslandském nádvoří.

Kočár s osazenstvem se zastavil u Cvokařského muzea.

Po pár minutách už povoz uháněl alejí k městu.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode