Desetileté jubileum osadního výboru ve Starém Rožmitále

06.08.2013 18:33

V tomto roce je tomu přesně deset let, co začal ve Starém Rožmitále pracovat osadní výbor ve složení Jiří Homulka, Jaroslav Husák, František Mora, Alexandr Naď a Jiří Plachý, jenž  zastává po celou dobu funkci předsedy.

Dostali jsme dotaz, jaké má osadní výbor vlastně pravomoci. Tady je odpověď:

Osadní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje příslušné části a rozpočtu obce a vyjadřovat se k návrhům nebo k podnětům a připomínkám. Rovněž se vyjadřuje k připomínkám, které předkládají obecním orgánům občané, kteří zde mají trvalý pobyt.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá. Působnost osadního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například na projednávání přestupků.

Osadní výbor musí mít minimálně tři členy, kteří mají trvalé bydliště v části obce, kterou osadní výbor reprezentuje.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode