Farnosti se nechce platit

08.03.2017 05:54

Město Rožmitál pod Třemšínem odmítlo žádost Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál o osvobození od platby daně z nemovitostí v jejím vlastnictví, vedených jako ostatní plocha - neplodná půda v katastrálním území Starý Rožmitál.

V zákonu o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb. se totiž praví, že od daně jsou osvobozeny jen pozemky, které tvoří funkční celek se zdanitelnou stavbou sloužící k vykonávání náboženských obřadů nebo které slouží k výkonu duchovní správy církví. A to v případě pozemků na územích zvaných Za farou, Ve smrčíčku a Kněží hora, které podle restitučního zákona farnost především nabyla, neplatí.

Na základě zákona o církevních restitucích starorožmitálská farnost zažádala celkem o 71 zemědělských pozemků, z nichž vydání dvou, a to č. 414/7 a 414/8 v celkové výměře 28 305 m2*) bylo zamítnuto, čtyř zastaveno a šest nebylo dosud vydáno. K začátku letošního března dostala 59 pozemků o celkové rozloze 362 000 m2. Připočteme-li k tomu vydané zemědělské pozemky Arcibiskupství pražskému o velikosti 297 000 m2, ocitlo se v katastru Starého Rožmitálu ve vlastnictví církve na 66 hektarů.

Celková rozloha starorožmitálského katastrálního území činí 588 hektarů, takže přes 11 % z celkové výměry nyní patří římskokatolické církvi.

Podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi č. 428/2012 Sb. je církvím vracen majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun a dále jim má být postupně vyplaceno cca 59 miliard korun jako náhrada za majetek, jenž nemůže nebo z různých důvodů nebude vrácen. Vyplácení peněžních kompenzací, které budou zvyšovány o inflaci, bude trvat 30 let. Současně se až na nulu bude snižovat státní dotace církvím.

*) Pozemky, na nichž byla v roce 1965 v katastrálním území Starého Rožmitálu postavena státní silnice I/19. 

Kombajny budou letos už sklízet na farském

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode