Griespekův Rožmitál 2/10: Chráněncem krále

18.11.2020 08:18

Mladý Florián Griespek převzal úkoly, které mu byly králem dány se ctižádostí a pracovní horlivostí. Pečlivě a promyšleně využíval všechny prostředky k dosažení králových záměrů. Postupem doby začal mezi ostatními vynikat a získal si panovníkovu pozornost. Král jej začal upřednostňovat před ostatními úředníky a tak se Griespekovi otevřela cesta k vysokému postavení, uznání a bohatství.

Mezi panovníkem a mladým Griespekem vznikl osobní vztah založený na vzájemné spolehlivosti a respektu. Projevilo se, že Florián měl za sebou „habsburskou“ výchovu z Innsbrucku. A s králem ho navíc spojoval i věk (král byl jen o šest let starší), katolické vyznání, podobné zájmy a humanistické vzdělání.

Griespek byl jazykově nadaný a brzy se naučil česky, což mu otvíralo dveře do dalších vysokých funkcí. Zanedlouho se stal sekretářem Královské České komory, která soustřeďovala značnou část státního majetku, a osobním radou krále.

Ve vysokých funkcích u dvora dělal pro panovníka, co mu na očích viděl a každým rokem si dokázal navyšovat finanční ohodnocení.

Staral se o královské majetky, dohlížel na zápisy do zemských desek, pracoval v komisích při těžbě stříbra a ražbě mincí, jako válečný dvorní rada sháněl peníze na předpokládané tažení proti Turkům, jako podkomoří spravoval královská věnná města, hájil v Praze zájmy největšího peněžního domu Fuggerů, zprostředkovával politická a finanční jednání atd. atd.

Griespekův záběr byl tedy velmi široký a naskytnuté příležitosti v práci pro panovníka dokázal využít i pro sebe při budování svého impéria v Čechách.

Pokračování v pátek: Tři dny ve vězení

Zemské desky - předchůdce dnešního katastru nemovitostí a sbírky zákonů

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode