Griespekův Rožmitál 6/10: Velká rodina je základ

27.11.2020 03:47

Majetek tedy Florián Griespek měl, moc také, uznání – alespoň od nejvyššího – rovněž, teď už jen zbývalo mít pořádně velkou rodinu, aby všechny získané výsady pokračovaly v dalších pokoleních. Chtěl mnoho dětí.

Ve třiceti letech se začal poohlížet po nevěstě. Našel ji v Tyrolích a když se v roce 1539 ženil, bylo jeho nastávající 14 let. Manželka Rozina hned v dalším roce porodila první dítě a pak šel porod zhruba každý čtrnáctý měsíc, až bylo na světě 24 Floriánových potomků, deset dcer a čtrnáct synů, kteří všichni dostali česká jména. Při posledním porodu, kdy jí bylo 48 a Floriánovi 64 let, zemřela.

Všechny syny nechal Florián vystudovat na universitách v západní Evropě. Na nich se seznamovali s novým náboženskými směry a tak po návratu do Čech už nevyznávali vlažný katolicismus svého otce, ale stali se z nich přesvědčení protestanti.

Dost tolerantní politika Habsburků na českém trůně se na začátku 17. století hodně změnila. Král a císař Rudolf II. sice ještě vydal v roce 1609 tzv. majestát, který zajišťoval v Čechách náboženskou svobodu, ale jeho nástupce, mladší bratr Matyáš, už jej nectil. Nastalo údobí kdo s koho.

Pod prapory křesťanského katolicismu a křesťanského protestantismu začali mocní bránit svůj majetek a pošilhávat po majetcích ostatních. Matyášův následovník, nesmiřitelný katolík Ferdinand II., už pak s jakoukoliv tolerancí rychle skoncoval.

Floriána Griespeka, jenž zemřel i přes své sympatie k protestantům jako zbožný katolík roku 1588 ve věku 79 let, přežilo sedm synů a čtyři dcery. Podle zásady nedělitelnosti přešel celý ohromný majetek na nejstaršího syna, přičemž každému synovi byla otcem přidělena už před smrtí část majetku, kterou ovšem nesměl ani prodat ani zadlužit.

Nikomu z jeho dětí a vnuků však nebyl přán podobný vzestup a úspěch jako otci, nikdo se nedožil tak vysokého věku jako on. Jejich kariéry ve službách králů zůstaly bezvýznamné, jejich ekonomické schopnosti byly průměrné.

Potomci Floriána Griespeka žili krátce, měli málo dětí a po zapojení do protestantské revolty dožili v bídě a ve čtvrté generaci vymřeli.

Pokračování v pondělí: Na rožmitálský zámek se stěhuje Jan Jiří

Florián Griespek a jeho manželka Rozina

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode