Griespekův Rožmitál 7/10: Na zámek se stěhuje Jan Jiří

30.11.2020 00:18

Nejstarší syn zakladatele české větve rodu Griespeků Václav dostal ještě za života otce panství Nečtiny a Kočov, bratři se pak podle vůle Floriána podělili o Kaceřov, kde hospodařil Karel, o město Kralovice, v němž byl pánem Jaroslav Bedřich a o Nelahozeves, na němž se usídlil Blažej. Vratislav v době rozdělování majetku zemřel. A kdo se usídlil na zámku v Rožmitále?

Rožmitálské panství bylo určeno Janu Jiřímu, ale ještě před tím otec od něj oddělil Mirošov se statkem Strejčkovy, který připadl sedmému synu - Ferdinandovi. Jan Jiří nebyl na rozdíl od svých bratrů otcem vyslán na studia, neboť projevoval zájem především o hospodaření a to se mu mělo na Rožmitále hodit.

Za manželku si vzal Alžbětu Bechyně z Lažan, která patřila ke staré české protestantské šlechtě. V roce 1599 však ještě jako mladý zemřel a zanechal po sobě dva nezletilé syny – sedmiletého Floriána a pětiletého Jana Jaroslava.

Rodinná rada rozhodla, že mladší Jan Jaroslav zůstane u své matky v Rožmitále a starší Florián bude dán na vychování k strýci Ferdinandovi do Mirošova. Ferdinand dohlížel na synovcovo vzdělání a v osmnácti letech jej poslal studovat na kališnickou univerzitu v Herbornu, na níž se v té době vzdělával i Jan Amos Komenský.

Když se po dvou letech ze studií vrátil, tak už byl plnoletý a mohl tak v roce 1612 po svém otci převzít majetková práva k rožmitálskému panství. Mladšího bratra si za podpory svých strýců vzal do opatrovnictví. Na zámek si brzy přivedl manželku Johannu Malovcovnu z Malovic, s jejímž bratrem studoval na nassavské univerzitě.

Po smrti synů strýce Karla zdědili oba rožmitálští bratři polovinu kaceřovského panství a po smrti strýce Blažeje celé panství na Nelahozevsi. Ale jen na dva roky. Při vyřizování účtů po bitvě na Bílé hoře o všechno přišli. O Kaceřov, Nelahozeves i Rožmitál.

Pokračování ve středu: Ke zkáze rodu přispěla děla.

Zakladatel rodu Florián si nechal k významným rodinným událostem razit pamětní medaile se svou podobiznou. Vpravo pravděpodobný portrét jeho syna Jana Jiřího, který dostal Rožmitál

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode