Hasiči hodnotili na členské schůzi půlrok činnosti

22.06.2014 21:35

V sobotu 15. června 2014 hodnotili hasiči starorožmitálského dobrovolného sboru v hospůdce U splavu svoje působení za první letošní půlrok. Zpráva o činnosti, kterou přednesl místostarosta Jiří Homulka, byla nabitá událostmi a akcemi, které hasiči od ledna do června zorganizovali.

O činnosti nejmladších hasičů informovala jejich vedoucí Lenka Vaňková, se závody soutěžního družstva seznámil členstvo Jan Mora. Marie Stoklasová obeznámila přítomné se solidním stavem hasičské pokladny a Pavel Zehnula ve zprávě revizní komise konstatoval, že máme všechno v pořádku.

Marcela Minaříková vybídla všechny členy ke spolupráci na premiérovém ročníku Staroměstské dětské ligy v požárním útoku, kterou budeme pořádat 24. srpna od 13 hodin na plácku. Rovněž informovala o podpisu nájemní smlouvy na malou boudu mezi naším sborem a městem, která je určena pro výcvik mladých hasičů.

Diskuze, která se točila především kolem zpustlé požární nádrže nad házenkářským hřištěm, která v pohodě sloužívala i jako koupaliště, vyústila v otazník, zda se najde pár dobrovolníků, kteří by ji vyčistili a dovedli do ní opět přivést čerstvou vodu. Návrh na založení soutěžního družstva žen nenašel žádnou odezvu, přestože jich máme ve sboru osmnáct. Počkáme si, až nám dorostou hasičátka.

Na členské schůzi, kterou moderoval Jiří Matějka, převzala legitimaci nová členka Zanna Fejfárková. Do našeho sboru přešel také z jiné organizace Svatopluk Schneider. Takže je nás teď ve Starém Rožmitále 79 dobrovolných hasičů.

O většině akcí sboru jsme podrobně informovali a leckdy ještě přidali fotoreportáž. Takže v téhle věci jen stručně.

První půli roku 2014 jsme zahájili 4. ledna výroční valnou hromadou, jíž se zúčastnili 44 členové a šest hostů, přesně o týden později jsme se v počtu sedmnácti zúčastnili zimního výstupu na vrch Praha a hned za dalších sedm dní jsme už juchali na svém – už přes sto let tradičním -  plese ve společenském centru ve městě. Návštěva 100 lidiček sice nebyla nejhorší, ale také ne nejlepší. Vzhledem k tomu, že staroměstský hasičský ples má vždycky výbornou úroveň, přebohatou tombolu a je organizován na profesionální úrovni, lze předpokládat, že na ten další – 24. ledna 2015 - přijde alespoň o polovinu tancechtivých víc.

1. března se řada malých i větších a i největších hasičů prošla obcí v maskách. Lucie Veselá z hospůdky U splavu totiž po 22 letech ve Starém Rožmitále oživila tradici masopustu. A to nemohlo nechat umělecky naladěný staroměstský hasičský sbor chladným. Umělecké nadání jeho členů a především členek se pak projevilo ještě při oslavách Prvního máje, při stavění máje a čarodějnicích a při oslavách Dne hasičů 31. května ve městě. O všech těchto akcích jsme přinášeli postupně zprávy, které se lze ve vyhledávači znovu nalézt.

V březnu 2014 proběhla v hasičské zbrojnici kontrola a inventarizace, kterou prováděl městský úřad. Výsledek? Vše bez závad a navíc velice kladné hodnocení za pořádek ve zbrojnici, dokumentaci k autu a vůbec za vedení svěřeného majetku sboru. V této souvislosti je třeba poděkovat všem, kteří se na práci ve zbrojnici podílejí, zvláště Pavlu Naďovi.

V prvním pololetí byl zpracován seznam nové zásahové jednotky, do zbrojnice se uložil a zaevidoval veškerý materiál z povodňové dotace a dopravní značkou bylo před zbrojnicí zajištěno parkování.

Naši členové během prvního pololetí působili i jako rozhodčí, například Pavel Zehnula a František Veselý při okrskové soutěži 17. května v Rožmitále, či jako zkušební komisaři, jako kupříkladu Jiří Homulka a Marcela Minaříková při odborných cvičeních dětí 23. března v městské hasičské zbrojnici.

22. února se konala ve Věšíně výroční valná hromada 9. okrsku, které se zúčastnili všichni naši zvolení delegáti. Zástupce (jednatelku Marcelu Minaříkovou) jsme měli i 9. dubna v Příbrami, kde se konalo shromáždění představitelů všech dobrovolných sborů z celého příbramského okresu.

A teď ještě pár událostí, které zasáhly i nečleny sboru. Jistě si všichni obyvatelé Starého Města všimli, že zmizela stará plechová bouda autobusové zastávky. Tak vězte, že ji odvezli do šrotu naši hasiči a navíc poslední květnový den nasbírali dva valníky kovového šrotu po domech. V prvním pololetí ještě také stačili umýt stříkačkou házenkářům hřiště, aby se jim lépe bránilo a lépe střílelo góly.

Tady je také něco z interních zálěžitostí:

Náš sbor řídí třináctičlenný výbor a kontrolní činnost provádějí tři revizoři. Jmenovité složení si můžete osvěžit zde: https://www.staryrozmital.cz/news/vybor-sdh-byl-doplnen-novymi-cleny/

Plán práce, který si hasiči schválili na poslední valné hromadě 4. ledna 2014 se průběžně plní a také doplňuje o další a další akce.

Starosta sboru Jiří Plachý dal svou funkci ze zdravotních důvodů k dispozici, takže volby nového výboru včetně starosty budou na nadcházející valné hromadě přímo veledůležité. Výsledky voleb totiž ovlivní činnost sboru na další roky. Jistě budou všichni členové vybírat ze svých řad kandidáty velmi uvážlivě a asi především ty, kteří – nebo které – mají s organizační i hasičskou prací největší zkušenosti a také mají pro tuto náročnou činnost čas.

V této souvislosti připomeňme, že Jiří Plachý (*1933) vykonával funkci starosty (nebo jak se dříve také říkalo předsedy) hasičského sboru ve Starém Rožmitále celkem 21 let. Nejdříve od roku 1961 do roku 1977 a poté od roku 2009 do roku letošního. K jeho činnosti se samozřejmě v budoucnu ještě vrátíme, ale už teď – děkujeme!

A když už jsme u personálií: Sbor nezapomíná na jubilea svých členů. Tak si zopakujme, jak jsme na tom letos. Už v první polovině roku jsme oslavili osmdesátku Josefa Hrdiny a šedesátku Jany Trčkové a budeme ještě pokračovat. 14. října oslaví kulatých 60 Marcela Minaříková, 17. listopadu o pět let méně Květa Zehnulová, 10. prosince šedesátku Růžena Komancová a 16. prosince 2014 bude mít Jiří Homulka krásných sedmdesát.

Záběr z členské schůze.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode