Hasiči hodnotili na výroční valné hromadě rok 2013

04.01.2014 21:46

V sobotu 4. ledna 2013 odpoledne se v hospůdce U splavu konala výroční valná hromada SDH ve Starém Rožmitále.

Ze 76 dospělých členů sboru se jich na valnou hromadu dostavilo plných 44. Z hostů, kteří pozorně sledovali téměř tříhodinové jednání, jmenujme alespoň poslance Parlamentu ČR a starostu města Rožmitál pod Třemšínem Ing. Josefa Vondráška, představitele okresního a městského sdružení hasičů Františka Poláka, Antonína Löwla, Petra Šourka a další. Za národní házenkáře, kteří ve Starém Rožmitále působí v symbióze právě s dobrovolnými hasiči, se valné hromady zúčastnil Ing. Josef Hrdina ml.

Jednání moderoval František Matějka. Hned na začátku přítomní uctili minutou ticha památku Alexandra Nadě, který zemřel v polovině září, a Tomáše Křivana, jenž tragicky zahynul několik dnů poté. Saša 36 let aktivně pracoval v našem sboru a Tomáš byl členem našeho soutěžního družstva.

Než začalo vlastní jednání, ukázala naše hasičátka, jichž máme nyní ve sboru sice šestnáct, ale cvičí jich jen necelých deset, jak umějí hrát na hudební nástroje a zpívat. Po svérázném předvedení lidových písní provedli mladí ještě požární útok na čtyři rozžaté svíce přímo v jednacím sále.

Poté už začalo vlastní jednání, přičemž zprávu o činnosti přednesl starosta sboru Jiří Plachý. Na zprávu navázal Jan Mora s výsledky soutěžního družstva a Petr Zehnula s výsledky práce s mladými hasiči. Zprávu o hospodaření přednesla Marie Stoklasová a zprávu revizní komise Pavel Zehnula. Po volbě delegátů na výroční valnou hromadu 9. okrsku, která se bude konat 22. února 2013 ve Věšíně, nastínila Marcela Minaříková plán činnosti v letošním roce. Před bohatou diskuzí ještě také došlo na ocenění a vyznamenání zasloužilých členů starorožmitálského sboru.

Zprávu o činnosti za rok 2013 přednesl na výroční valné hromadě starosta Jiří Plachý. Jelikož práci staroměstských hasičů na našem webu pravidelně sledujeme, věnujme se přednesené zprávě jen v bodech.

Jiří Plachý ocenil pomoc hasičského sboru města Rožmitálu při zakládání dětského družstva a v jeho činnosti i pomoc městského úřadu při vybudování klubovny pro mladé hasiče, kdy byly finanční náklady hrazeny městem.

Vzpomněl svépomocné zateplení stropu požární zbrojnice, tradiční lednový ples, oslavy Mezinárodního dne žen, vyškolení čtyř rozhodčích i účast členů výboru na schůzích hasičských sborů v okolí.

Starorožmitálští hasiči se významně podíleli na retro oslavách 1. máje, sbírali železný šrot a mladí hasiči starý papír, zorganizovali den pro děti a uspořádali jubilejní desátý ročník Memoriálu Aloise Jedličky v požárním sportu.

Začátkem června žilo několik našich hasičů v pohotovostním režimu, protože Vlčava vážně hrozila povodní a v září se sbor podílel na hledání dvou ztracených osob.

Dobrých výsledků dosahovalo soutěžní mužstvo a vynikajícího prvního místa již po třetí  dosáhli Jan Mora a Milan Hochmut v běhu do příbramských Svatohorských schodů.

Na závěr Jiří Plachý poděkoval všem, kteří starorožmitálské hasiče reprezentují navenek, i všem, kteří se svou každodenní nenápadnou, ale náročnou prací, starají o to, že dobrovolný hasičský sbor ve Starém Rožmitále žije a dává o sobě vědět nejen v obci, ale i v okolí.

Celoroční hospodaření s financemi, ale i s materiálem a hasičským vybavením posvětila zpráva revizní komise, kterou přednesl Pavel Zehnula.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode