Hasičům se ani nechtělo domů

13.01.2020 00:14

V sobotu odpoledne se hospůdka U Náhonu zaplnila do posledního místečka. Ti, kteří přišli po šestnácté hodině, tedy po zahájení výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Rožmitále, už museli vzít za vděk jen místem u baru.

Jednání moderoval člen výboru Jindřich Jirásek, který k informacím podle schváleného programu jednání občas připojoval fakta z historie starorožmitálského sboru. Hned při přivítání hasičů a hasiček všechny překvapilo sdělení, že od založení sboru v roce 1891 až do roku 1965 byla hasičina v obci čistě mužskou záležitostí a první ženou, která byla do sboru přijata, byla teprve v roce 1965 Růžena Kalová z Ruslandu.

Zajímavé bylo rovněž porovnání stavu členské základny – kdysi a dnes. V současné době má SDH Starý Rožmitál 98 členů, z čehož je devět dětí. Před sto lety - v roce 1920 bylo ve sboru 47 členů. Nejvíc hasičů a hasiček bylo ve sboru evidováno v roce 1979. To jich bylo 115!

Hned na začátku byla vzdána minutou ticha pocta dvěma v roce 2019 zesnulým členům. V únoru prohrál dvouletý boj se zákeřnou chorobou v 71 letech František Kulovaný. Ve sboru byl od 18 let a po celou dobu pracoval v různých funkcích ve výboru, z čehož 12 let ve funkci starosty. V listopadu náhle skonal ve věku 78 let Ing. arch. Josef Karlík, který se do Starého Rožmitálu vrátil na penzi a hned se svým zájmem o dění ve sboru i v obci zařadil mezi nejaktivnější členy.

Nejdůležitější bod sobotní valné hromady přestavovaly volby nového výboru na roky 2020 – 2024. Oproti současnému stavu došlo pouze k málo změnám. Do výboru byli nově zvoleni Lucie Pavlíková a David Trčka a do revizní komise Dušan Vaněk. Je potěšující, že vesměs se jedná o mladé lidi. Do výboru už nekandidovali František Matějka a Jiří Homulka.

František Matějka (70) vstoupil do sboru v devatenácti letech v roce 1969 a o pět let později už pracoval nepřetržitě v různých funkcích ve výboru až do současnosti. V letech 1981 – 1989 zastával funkci velitele sboru.

Jiří Homulka (75) je členem SDH od roku 1960, kdy mu bylo šestnáct. Ve výboru se činil na různých postech nepřetržitě od roku 1986, v letech 1988 – 1991 byl starostou, po roce 2009 místostarostou a v letech 2015 a 2016 opět starostou.

Oba odcházející členy výboru doprovázel velký potlesk. Vždyť s hasičským uměním spojili celý svůj život.

Nový výbor tedy bude pracovat v tomto složení:

starosta Milan Polák

místostarosta Pavel Zehnula

velitel František Veselý

strojník (zbrojmistr) Pavel Naď

jednatelka Lucie Trefná

kronikářka Lucie Veselá

hospodářka Marie Stoklasová

kulturní referent Alena Pourová

vedoucí mládeže Lenka Vaňková a Lucie Pavlíková

členové Jindřich Jirásek a David Trčka

revizní komise Miroslav Trčka, Jana Trčková a Dušan Vaněk

Nový výbor se sejde v hasičské zbrojnici na první zasedání hned v úterý 14. ledna od 17 hodin.

Zprávu o činnosti sboru v uplynulém roce přednesl starosta Milan Polák, o práci a úspěších našich dětí, mládeže i žen podala zprávu Lenka Vaňková. O hospodaření sboru informovala valnou hromadu Marie Stoklasová a s revizní zprávou seznámil přítomné Jiří Homulka. Obě zprávy, stejně jako zpráva o činnosti a plán práce, byly schváleny.

Poté byli zvoleni naši delegáti (Milan Polák, František Veselý, Miroslav Trčka, Jindřich Jirásek a David Trčka) na výroční valnou hromadu 9. okrsku 15. února a naši kandidáti (František Veselý a David Trčka) do voleb na této valné hromadě.

V diskuzi vystoupili především hosté: velitel 9. okrsku a náměstek starosty  SDH Rožmitál František Polák, starosta města Rožmitálu pod Třemšínem Ing. Josef Vondrášek, zástupce SDH Voltuš či předseda oddílu národní házené Spartaku Rožmitál Ing. Petr Pazderník.

Celá výroční valná hromada se nesla v uvolněném a soudružném duchu. Po vyčerpání programu zůstala většina přítomných U Náhonu ještě dlouhé hodiny.

K výroční valné hromadě se budeme postupně vracet i v dalších dnech, kdy mimo jiné přineseme i seznam letošních hasičských jubilantů.

Deset minut před začátkem sbíraly šenkýřky ještě poslední objednávky na občerstvení

Minutu před začátkem se přidávaly židle

Na zdar starorožmitálského hasičského snažení v roce 2020!

Dlouholetí členové výboru František Matějka a Jiří Homulka na archivním snímku z oslav 120 let SDH Starý Rožmitál v červenci 2011

Nejstaršími členy sboru jsou Jiří Plachý (87) a Josef Hrdina (86). Oba jsou u staroměstských hasičů od roku 1953. Archivní snímek je zachycuje na házenkářské slavnosti v červnu 2015.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode