Historie téměř detektivní: Rožmitál kdysi a dnes – 13/25

27.11.2019 07:48

Hned vedle Panského domu, který jsme probírali v minulém díle, stojí dvoupatrová budova základní umělecké školy a stejně vysoká budova pošty a telekomunikací. Oba objekty, které patří na náměstí k největším, mají zajímavou historii. Kde je dnes zuška, býval kdysi Městský památník, později přejmenovaný na Brdský památník. Z jeho sbírek vzniklo současné Podbrdské muzeum. V budově postavené v roce 1855 byla ale do roku 1964 obecná škola.

Na staré pohlednici i na fotografii Václava Šourka z roku 2011 je vlevo od původní čtyřtřídky škola měšťanská. Ta byla zřízena ve městě až v roce 1898. Do té doby, když chtěl žák dostát osmileté školní docházce, absolvoval poslední ročník čtyřikrát. To se stalo třeba budoucímu spisovateli Hofmeisterovi. Takových případů ale tehdy moc nebylo. Často žáci končili s docházkou mnohem dřív, vždyť na polích a v dílnách měli rodiče tolik práce...

K budově měšťanky přišel Rožmitál velmi výhodně, dá se říci jak slepý k houslím. Objekt si původně pro sebe postavila Občanská záložna, neměla však pro ni využití, a tak ji pronajala obci pro školní účely. V roce 1906 ji pak městu za 20 tisíc korun prodala, i když její stavba stála 63 tisíc. Rozdíl si záložna poznamenala jako velkorysý dar rožmitálským dítkám. Zlí jazykové ovšem tehdy tvrdili, že záložna, která městu v lecčems pomohla, špatně hospodařila a potřebovala peníze.

V budovách obecné i měšťanské školy se učilo až do roku 1964, kdy byla na zelené louce postavena základní devítiletá škola, jejíž modernizované objekty slouží výuce doposud. Do bývalé měšťanky se přestěhovala pošta, která byla do té doby umístěna v přízemí radnice.

Obě školní budovy bývaly častým námětem na pohlednicích. Tato je z období protektorátu.

Ještě častější snímek, na němž školy nechyběly, zahrnoval celou horní část náměstí. Následující tři záběry jsou zcela identické, dělí je však od sebe přes dvacet let. Hned po vzniku Československa vydal sytě kolorovanou pohlednici rožmitálský knihkupec Marcel Vachata a o pár let později si ji nechal zhotovit znovu, ale už méně barevnou. Za války snímek použil Leopold Vočka. Jeho pohlednice už ale odrážela všeobecný nedostatek ve válečných letech. Je černobílá a na špatném papíru:

A na závěr ještě pohled na nový areál základní devítileté školy těsně po dokončení. Snímek je převzat z prospektu, který vydal rožmitálský místní národní výbor v roce 1971:

Pokračování za týden

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode