Jak bude církev hospodařit v rožmitálských lesích

17.03.2014 07:01

Pod titulkem O les se musíme starat společně zveřejnilo Arcibiskupství pražské na své webové stránce článek, ve kterém osvětluje úmysly s vrácenými lesy.

Hned v úvodu se uvádí, že arcibiskupství podalo výzvy k navrácení lesů původních arcibiskupských velkostatků v Rožmitále p. Tř., Blatně u Chomutova, Týně nad Vltavou, Červené Řečici a Dolních Břežanech o celkové výměře 13 600 ha, přičemž na bývalý rožmitálský velkostatek připadá ze všech nejvíc – 3 400 hektarů. Navráceny by měly být také lesy kapitulní, které mají celkově rozlohu až 8 000 ha a lesy o výměře až 2 000 ha dříve patřící 65 farnostem.  

Kdysi Lesní správa s centrálním ředitelstvím v Praze a třemi ředitelstvími v Dolních Břežanech, Týně nad Vltavou a Rožmitále pod Třemšínem zajišťovala lesnické hospodaření jen na arcibiskupských velkostatcích.

Nyní z mnoha důvodů, především logistických a pro vytvoření silné pozice v obchodu, je  podle církve účelné správu lesů arcibiskupských a kapitulních spojit. Za tímto účelem vznikla v loňském roce opět Lesní správa Arcibiskupství pražského, která bude obhospodařovat lesy arcibiskupské a lesy kapitul. Pro lesy farní bude zajišťovat potřebou odbornou a případně i lesnickou činnost. Lesní správa se bude členit na polesí se sídly v Rožmitále, Blatně, Týně nad Vltavou, Dolních Břežanech a Pelhřimově.

Hospodařit se bude formou zadávání jednotlivých činností dodavatelům a tam, kde to bude výhodné, i prací vlastními zaměstnanci. Prodej dříví bude zajištěn využitím všech forem obchodu, prostřednictvím dlouhodobých rámcových smluv s bonitními odběrateli, přímého prodeje především regionálním odběratelům, elektronických aukcí i formou drobného prodeje.

Maximální důraz bude kladem na obnovení sepětí místních lidí a firem s lesem, píše se v závěru článku.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode