Jak je starý Starý Rožmitál? 2/3

19.05.2015 07:32

Město Rožmitál bylo údajně založeno v roce 1230, i když pro to neexistuje jediná historická zmínka. Proto se také spisovatel Rudolf Richard Hofmeister v roce 1930 stavěl k oslavám sedmistého výročí pofidérního založení města, jak jej nazval, velmi rezervovaně.

První zpráva o Rožmitálu je totiž až z roku 1379, i když podle historika Františka Augustina Slavíka lze předpokládat, že byl založen už ve 13. století. Ale přesný rok prostě nelze určit.

Přiznejme si však, že stanovení určitého roku zavdává dobrý důvod k oslavám. Ty ostatně proběhly ve městě i v roce 1980 a další určitě budou za patnáct let.

Co kdybychom si ve Starém Rožmitále stanovili založení naší osady – třeba - na rok 1120. To bychom měli pět let času, abychom důkladně připravili velkolepé oslavy 900 let od vzniku naší obce. A ať nám někdo vyvrátí, že Antiqua Civitas neboli Staré Město, jak se obec v dávné historii nazývala, nebyla někdy kolem tohoto roku založena. Vždyť pojmenování farního kostela Povýšení sv. Kříže ukazuje na to, že kostel je velmi prastarý, neboť zasvěcení svatému Kříži se provádělo na našem území v počátcích křesťanství.

Původně jednolodní, raně gotická stavba ze třicátých let třináctého století byla asi po roce 1347 rozšířena o příčnou loď na půdorysu latinského kříže. Při kostele tehdy údajně stávala samostatná zvonice a celek kostela byl obehnán hradební zdí se dvěma branami. Nejstaršími zachovalými doklady o dávné historii stavby jsou gotické portály datované do let 1230 až 1240 a kamenná křtitelnice ze 14. století.

Příště si povíme, co o založení Starého Rožmitálu vypráví pověst.

Pohlednice z Cvokařského muzea

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode