Jak Mnichov zamíchal lidskými osudy

03.06.2014 07:29

Před 75 lety byli přijati do svazku obce Starý Rožmitál potomci místních usedlíků, kteří byli Mnichovskou dohodou a poté okupací zbytku Československa německými vojsky vyhnáni z pohraničí. Za normálních okolností se většinou domovské právo udělovalo až po deseti letech trvalého pobytu, ale v roce 1939 byla situace jiná. A tak se v zápise z obecního zastupitelstva 3. června můžeme dočíst:

"Přijetí do svazku obce žadatelů Aloise Folaufa, horníka ve výslužbě, narozeného v roce 1870 ve Starém Rožmitále, jeho syna Aloise Folaufa, nar. 1907 v Liticích, okres Falknov, oba příslušní do Litic, slečny Emilie Folaufové nar. 1914 v Liticích a Karla Jelínka nar. 1883 v Mostě příslušného do Mostu. Poněvadž všichni ztratili svoji domovskou příslušnost v důsledku obsazení území tohoto cizí mocností, a měli jejich rodiče poslední domovské právo v naší obci Starý Rožmitál na území protektorátu Čechy a Morava, přijímá jednohlasně obecní zastupitelstvo všecky osoby shora jmenované za příslušníky obce zdejší.“

O přiznávání domovského práva (i ve Starém Rožmitále) jsme psali 2. ledna 2014 pod: https://www.staryrozmital.cz/news/pred-65-lety-bylo-zruseno-domovske-pravo/

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode