Jak postupovat při dopravní nehodě

22.06.2019 05:29

Tento materiál sepsala pro čtenáře našeho webu tisková mluvčí policie v Příbrami Monika Schindlová. Už v pátek jsme zveřejnili její rady, jak si zabezpečit majetek před vloupáním.

Někteří lidé jsou při dopravní nehodě značně překvapeni vzniklou situací a vůbec nevědí, jak se zachovat. Účastník nehody je povinen neprodleně zastavit, následuje vypnutí zapalování, zajištění auta proti pohybu, rozsvícení varovných světel, obléknutí reflexní vesty a umístění výstražného trojúhelníku před místem havárie. Především na dálnici je nutné neprodleně opustit místo nehody a jít za svodidla.

V případě zranění je nutno poskytnou první pomoc a přivolat záchrannou službu přes tísňovou linku 155, představit se, popsat charakter nehody, určit místo, počet postižených, jejich přibližný věk, popis zranění. První pomoc je mnohdy život zachraňující úkon, pomáháme nejprve těm, kteří jsou v bezvědomí. Pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje. S ostatními osobami komunikujeme, aby neupadly do šoku.

Policii je nutno přivolat, pokud výše škody na automobilu přesahuje 100 tisíc korun, dojde-li ke zranění či usmrcení osoby nebo je škoda způsobena třetí osobě. Vozidla by se neměla přemisťovat, ale vyžaduje-li to situace, např. vyproštění zraněné osoby, provoz hromadné dopravy, lze tak učinit, ale musí být vyznačeno postavení aut.

Účastníci jsou povinni prokázat si navzájem totožnost a údaje o autě. Na místě je možné vyplnit formulář záznamu o dopravní nehodě. Pokud druhý motorista nechce údaje sdělit, porušuje tím zákon, a lze přivolat policii. Důležité je zapsat si registrační značku druhého automobilu a zjistit totožnost svědků.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode