Jak se brigádničilo

29.10.2015 02:19

Připomeňme si pár akcí ve Starém Rožmitále, na kterých se podíleli zdejší občané. Sice se nyní brigády nijak nenosí, ale i před padesáti či třiceti lety chtěli mít lidé hezkou obec. A tak vzpomínejme:

V roce 1965 se svépomocí občanů upravuje nábřeží proti mlýnu. Tady musíme ještě připomenout, že při některých brigádách pomáhalo výrobní družstvo Kovostar. Rovněž v roce 1965 se Alej Johanky z Rožmitálu v celé délce konečně dočkala živičného povrchu.

Začátkem roku 1986 zveřejnil Rožmitálský zpravodaj informaci o činnosti občanského výboru ve Starém Rožmitále v roce 1985. Citujeme: „Bylo naplánováno sedm akcí, které byly provedeny v dobré kvalitě: zhotovení základů pro trafostanici ve dvoře Kulturního domu, úprava areálu zdraví a položení desek 100 x 50 okolo koupaliště, nahození zdi ve mlýně, výměna a vyčištění studny u s. Jiřího Trčky, zasetí trávy okolo koupaliště, oprava požární zbrojnice a zhotovení nových plechových vrat a odvodnění močálu na areálu zdraví a položení 105 metrů rour o průměru 30 cm. Tyto akce udělal občanský výbor s házenkáři, požárníky a některými občany. Celkem bylo odpracováno 1 805 hodin, z toho 427 zdarma. Hodnota díla je 54 253 Kčs.

Na třech jarních směnách Národní fronty a jedné podzimní směně Národní fronty bylo odpracováno při úklidu a zvelebení obce celkem 1 128 hodin. Za dobré výsledky obdržel v roce 1985 občanský výbor ve Starém Rožmitále čestné uznání Městského národního výboru a na okresní konferenci i Okresního národního výboru v Příbrami. Nejvíce brigádnických hodin odpracoval s. Alexandr Naď – celkem 202 hodin, dále s. Josef Melichar – 138 hodin a s. Miroslav Trčka – 83 hodin.“

Tolik zpráva z Rožmitálského zpravodaje o práci ve Starém Rožmitálu. Vzpomene si ještě někdo?

Brigáda na stavbě kulturního domu ve Starém Rožmitále v roce 1971

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode