Jak to bylo v roce 1998 se zámkem 1/4

18.02.2016 02:06

V Rožmitálském zpravodaji z března 1998 v rubrice Zprávy z rožmitálské radnice zveřejnil starosta města František Liška podrobný zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva, které se konalo 23. března 1998. Hlavním bodem bylo projednání a schválení smluv týkajících se zámku, Panského domu a budoucího společenského centra. Navíc starosta k materiálu připojil podrobný popis situace. Jistě nezaškodí po 18 letech zápis z Rožmitálského zpravodaje znovu doslovně publikovat, neboť postupem času dochází k záměrnému či neúmyslnému překrucování faktů z tehdejší doby. A kdo by měl být věrohodnější než starosta, který veškerá jednání s církví tehdy vedl. Doplňme ještě notoricky známý fakt, že v roce 1998 skutečně k dohodám s Arcibiskupstvím pražským došlo.

Citujme tedy jeho text:

„Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady.

Schválilo vyúčtování hospodaření za rok 1997. Zprávu přednesl předseda finanční komise pan František Leiterman. Následovala informace o připravované stavbě společenského centra Panský dům. Zastupitelé ji vzali na vědomí a stavbu schválili. Schválen byl návrh majetkoprávního vypořádání společenského centra Panský dům a související návrhy smluv

- smlouva o budoucí darovací smlouvě, týkající se oddělené části parcely a domu - „společenské centrum"

- zřízení věcných břemen k zajištění potřebného zázemí pro společenské centrum i pro hotel

- darovací smlouva týkající se oddělené části parcely a domu – „hotel"

- darovací smlouva týkající se zámku a pozemku v jeho bezprostřední blízkosti.

Jestliže budou k takto připraveným návrhům podány do 16. dubna 1998 připomínky, budou je zastupitelé projednávat. Podpis smluv je možný už od 17. 4. 1998.

Pokračování příště.

Z dálky vypadá zámek hezky

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode