Jak to bylo v roce 1998 se zámkem 3/4

21.02.2016 04:51

Pokračování ze včerejška.

Starosta města František Liška publikoval v roce 1998 usnesení zastupitelstva města s komentářem. Citujeme Rožmitálský zpravodaj:

„Zájem města se tedy soustředil na část stavby přilehlou k hotelu, využívanou pro provoz kina, vhodnou k přestavbě na společenské centrum. Bylo třeba připravit takové řešení, které by nezpochybnitelným způsobem vlastnictví budoucího společenského centra městu zajistilo. To pro případ, že by v budoucnu byl přijat restituční zákon ve prospěch církví.
Objekt č. p. 22 je proto navržen k rozdělení na dvě části. O hotelovou část projevilo zájem Arcibiskupství pražské z titulu původního vlastníka. Druhá část, ve které je dnes kino, by měla podle připraveného návrhu zůstat obecní. Je připravena dohoda o zřízení věcných břemen v obou nově vzniklých objektech. To proto, že k hotelu bude třeba použít skladové prostory v přízemí společenského sálu a naopak v 1. patře skladové prostory společenského sálu zasáhnou do části hotelu. Restaurace i hotel by měly v budoucnu sloužit svému účelu.
Je připravena darovací smlouva ve prospěch Arcibiskupství pražského, které má v úmyslu hotelový provoz obnovit a restauraci zachovat. Pokud dojde k dohodě, počítá Arcibiskupství pražské s uvolněním části finančních prostředků na zahájení rekonstrukce budovy již v letošním roce. Je žádoucí, aby přestavba oddělené části „společenské centrum'' probíhala pokud možno v souběhu s rekonstrukcí oddělené časti „hotel". Počítá se se vzájemnou provázaností obou provozů.

(...jiná projednávaná problematika...)

Nedořešený majetkoprávní vztah existuje také u objektu zámku. Péče o takový objekt je drahou záležitostí a rozpočet města na ni zdaleka nestačí. Město objekt nevlastnilo ani v historii, vždy to byla záležitost bohatší společnosti. Už dlouhou dobu se hledal nejvhodnější způsob využití. Nebyl nalezen ani do roku 1989 v období prvních etap rekonstrukce, ani v době právě minulé. Proběhla mnohá jednání, ale solidní nabídka k dispozici stále nebyla. Při jednání s Arcibiskupstvím pražským o způsobu majetkoprávního vypořádání Panského domu se majetkoprávní vypořádání zámku ukázalo jako podstatná související záležitost.“

Dokončení příště.

Štítek se zámkem na turistickou hůl z 30. let minulého století

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode