Jak to bylo v roce 1998 se zámkem 4/4

22.02.2016 04:30

Dokončení 

Starosta města František Liška publikoval v roce 1998 usnesení zastupitelstva města s komentářem. Citujeme Rožmitálský zpravodaj:

„Poté, co Arcibiskupství pražské projevilo zájem o hotelovou část Panského domu, vyslovilo město názor, že pokud by k jejímu darování mělo dojít, měl by být současně darován i zámek. To proto, aby z obecního rozpočtu bylo sejmuto trvalé břemeno, které by nadále odčerpávalo peníze z oblastí, kde jsou mnohem potřebnější. Vždyť na dokončení rekonstrukce je hrubým odhadem potřeba ještě cca 150 - 200 mil. Kč. Jestliže máme příspěvek státu i s naším podílem zhruba ve výši 4 až 5 mil. Kč za rok, je na první pohled vidět, že konec je v nedohlednu. Ani nemluvě o následných provozních výdajích. V současné době našlo Arcibiskupství pražské investora. Jedná se o občana USA. který se svou společností poskytuje od roku 1990 právní služby v Bratislavě. S Arcibiskupstvím pražským je již delší dobu v kontaktu. Spolupodílí se na rekonstrukci některých pražských objektů. Rožmitálský zámek si hodlá dlouhodobě pronajmout. O svých plánech již informoval zastupitele na pracovní schůzce v zasedací místnosti radnice. Rekonstrukce by jeho působením měla dostat potřebné finanční zajištění. Je předpoklad, že své kroky bude s městem konzultovat a je možno jednat i o způsobu využití objektu. Svůj záměr ovšem hodlá realizovat pouze za předpokladu, že objekt bude patřit Arcibiskupství pražskému. Zastupitelé souhlasili s přípravou potřebných dokumentů.

Práce na rekonstrukci zámku by měly být i letos financovány z Programu záchrany architektonického dědictví, který existuje při ministerstvu kultury. I v letošním roce se počítá s finančním příspěvkem z tohoto zdroje. Předpokladem ovšem je, že město vloží také svůj podíl. Požadováno je 50%. V roce 1997 byla dotace z „programu záchrany“ ve výši 2,7 mil. Kč. Podíl města byl ve výši 1 mil. Kč. Práce byly soustředěny na opravu prolomené střechy, přezdění zborceného a zvětralého zdiva, výměnu a opravu konstrukcí krovu starého paláce. V současné době probíhají jednání o objemu prací a jejich financování v roce 1998.“

Tolik ze zápisu starosty města Rožmitálu p. Tř. Františka Lišky ze zasedání městského zastupitelstva 23. března 1998, který byl ještě téhož měsíce zveřejněn v Rožmitálském zpravodaji.

Zámek od Podzámeckého rybníka

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode