Ještě že měli naši výboři tenkrát rozum

30.05.2013 17:39

Před 65 lety, v roce 1948, přišel na místní národní výbor ve Starém Rožmitále přípis z ministerstva vnitra, v němž se našim výborům*) dávalo na uváženou, zda nechtějí obec přejmenovat, neboť – podle názoru ministerstva – má německé pojmenování. Jméno naší obce je totiž vlastně počeštěný výraz německého Rosenthal, nebo-li údolí růží.

Obec by se mohla vrátit k historickému názvu Staré Město, které bylo v listinách uváděno ještě v 16. století, nebo si zvolit úplně něco nového. Předseda MNV František Šourek se pozeptal, co s přípisem udělali ve městě, a když zjistil, že přejmenování odmítli, navrhl radě, aby udělala totéž. A tak nám krásné pojmenování Starý Rožmitál zůstalo.

Počešťování německých názvů obcí začalo v republice již počátkem 20. let minulého století a vyvrcholilo pak po osvobození od nacistické okupace v souvislosti s odsunem Němců. Nelze se tomu ani divit. Jen se vžijme do tehdejších pocitů českého obyvatelstva. Přejmenováno bylo na pět set obcí a samot.

Zcela německé názvy byly přeloženy do češtiny nebo si obce zvolily jiná pojmenování. Už i počeštěné názvy (což by byl případ Rožmitálu) jako například Frývaldov či Falknov byly v roce 1947 zrušeny a nahrazeny Jeseníkem a Sokolovem. Z pojmenování obcí mizelo i slovo německý. Už 5. května 1945 byl Německý Brod přejmenován na Havlíčkův Brod a vyhláškou ministra vnitra z 16. ledna 1948 byla přejmenována nedaleká Německá Lhota na Lhotu i Příbrami.

Jistě jsme rádi, že se nám zachovaly názvy Starý Rožmitál a Rožmitál pod Třemšínem.

Kdyby tenkrát naši výboři neměli rozum, mohlo to dopadnout také úplně jinak, tedy hůře. Za odstrašující příklad může sloužit poválečné přejmenování dvou obcí Rosenthal u Mostu a u Liberce. Dostaly totiž otrocky přeložený název Růžodol. Jeden Růžodol ale pak zmizel zásluhou těžby hnědého uhlí z mapy, a druhý byl pohlcen rozrůstajícím se Libercem. Ale to bylo v Sudetech a tam se po válce řešily věci jinak než v Brdech.

*) funkcionářům obce, ale i organizací a spolků, se kdysi říkávalo výboři

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode