Kanalizace se v aleji zkřížila s elektrickým vedením

28.12.2013 08:23

Na konci letošního září jsme Vás informovali, že začíná výstavba kanalizační stoky pro sedm rodinných domků v Aleji Johanky z Rožmitálu, které dosud na veřejnou kanalizaci nebyly napojeny. I vydali jsme se podívat, jak kanalizace, kterou měla firma Novadus z Příbrami dokončit do 31. října 2013, funguje. A ejhle, zjistili jsme, že se stavbou se vůbec nezačalo. Jak se ale ukázalo, ono to nezapočetí mělo svůj důvod.

Při finálním vyměřování trasy se totiž zjistilo, že trasa vyprojektované kanalizace se kříží a je v některých místech souběžná s položeným kabelem elektrického vedení, který byl položen až po původním zaměření stavby. Docházelo postupně znovu ke schůzkám projektanta a majitelů dotčených pozemků, aby se našla shoda s novou trasou kanalizace. Musel se znovu zpracovat nový projekt trasy kanalizace a geodetické zaměření pozemků. S výstavbou stoky se, samozřejmě podle počasí, patrně začne po Novém roce.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode