Kauza Cvokařská a most – 6/8

12.08.2017 04:02

V minulém díle jsme se již ponořili do žhavé současnosti a dnes v ní budeme pokračovat.

Stížnost obyvatel Cvokařské ulice z února letošního roku byla vyprovokována žádostí firmy Kemmler Electronic o vydání stavebního povolení na výstavbu nové haly. Přestože by měla sloužit jako sklad, obyvatelé se obávali dalšího nárůstu dopravního zatížení ulice i mostu.

Stavební úřad města stavební řízení pozastavil, než firma předloží posudek o možných dopadech rozšíření prostor v areálu.

Firma si posudek, jenž měl za cíl definování negativních dopadů v bezpečnosti silničního provozu a dopravní zátěže, objednala u dopravní fakulty ČVUT a Ústavu soudního znalectví v dopravě. Průzkum proběhl jen jeden den, a to vloni 15. prosince v době od 6 do 18 hodin na třech klíčových místech – na křižovatce Cvokařská – Rybova ( u pomníku), na čtyřramenné křižovatce Cvokařská – nábřeží – alej (u zrcadla) a před vjezdem do areálu Kemmlera.

Ze záznamu digitálních kamer bylo zjištěno, že v první křižovatce je intenzita dopravního proudu velmi malá a vzájemné ovlivnění vozidel téměř nulové. Jezdí zde hlavně osobní auta a v době měření zde bylo zjištěno jen 25 lehkých nákladních vozidel a 27 autobusů.

V druhé křižovatce u zrcadla byla intenzita dopravy přesně poloviční oproti křižovatce u pomníku. Kromě osobních aut tady bylo identifikováno jen 12 lehkých náklaďáků a tři autobusy. Největší pohyb přes křižovatku je v Cvokařské ulici v obou směrech.

Před vjezdem do areálu firmy projel v době měření 159x osobní automobil a pětkrát lehký nákladní automobil. Naměřené hodnoty zde byly ze všech tří míst logicky nejnižší – když zde končí ulice…

Z porovnání měření těchto tří míst vyplynulo, že motorová vozidla související s firmou Kemmler Electronic představují téměř 40 % zátěže v křižovatce u zrcadla a necelých 23 % v křižovatce u pomníku. V době měření nebylo na žádném místě zaznamenáno významné překročení nejvyšší povolené rychlosti, a když už, tak maximálně o 10 procent.

Při porovnání zjištěných dopravních vztahů v rámci sledovaného území s obdobně urbanisticky řešenými a dopravně zatíženými lokalitami v republice z průzkumu vyplynulo, že dopravní zatížení v Luhu není nikterak významné a neobvyklé a že se jedná o statisticky průměrné hodnoty. Převážná většina realizovaných cest je konána osobními vozidly, a to za účelem cesty do zaměstnání, resp. domů. Nejedná se tedy o tzv. zbytnou neboli tranzitní dopravu.

Závěr studie ČVUT zní: „Z pohledu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, organizace a charakteru dopravy a na základě zjištěných parametrů dopravního proudu v místě zájmového území neidentifikujeme nárůst negativních dopadů vzniklý v důsledku rozšíření skladovacích prostorů Kemmlera. Lze tedy povolit výstavbu skladovacích prostor.“

Bylo jen škoda, že měření se uskutečnilo ve čtvrtek, kdy shodou okolností není prováděno zásobování areálu. To totiž probíhá v pondělí, ve středu a v pátek, podle vyjádření firmy, lehkým nákladním vozidlem do 8,5 t.

Čtyřramenná křižovatka u zrcadla

Kritické nejužší místo v Cvokařské ulici. Majitelé domku si už pro jistotu amputovali střechy. Vysoká nákladní auta tu nemohou normálně projet ...

... leda, že by s sebou vzali kus cizího majetku, jak se to téměř pravidelně děje u domku č. p. 19

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode