Kolik existuje Rožmitálů? – 5/6

24.01.2016 08:25

Rožmitál na Šumavě je našemu Rožmitálu nejblíž a asi se s ním dá trochu i porovnat. Nejen tím, že je samosprávnou obcí, ale i částečně podobnými osudy ve středověku.

Byl založen ve 13. století Vítkovcem Vokem, když stavěl hrad Rožmberk. Stejně jako název hradu Rosenberg, tak i jméno osady Rosental bylo odvozeno ze znaku pětilisté růže v erbu zakladatele. Už ale za sto let začala ves upadat, neboť Jindřich z Rožmberka přesídlil do výhodněji položeného hradu v Českém Krumlově. Rosental zůstal stranou obchodních cest a dlouho se o něm nic neví.

Až roku 1463 díky králi Jiřímu z Poděbrad, který – už městečku – povolil pořádat trhy, se začal Rožmitál opět rozvíjet. (Naši skalní patrioti by řekli, že to bylo určitě na přímluvu jeho manželky Johany z Rožmitálu.) Rožmitál prosperoval ještě za Petra Voka, ale pak přišla Bílá hora.

Majitelem panství byl tenkrát Petr Švamberk, v této oblasti jeden z hlavních předáků odboje českých stavů proti Habsburkům. A tak – jako u našeho Rožmitálu – panství mu císař Ferdinand II. zkonfiskoval. Za dobré služby je pak spolu s dalšími državami daroval svému generálu a francouzskému hraběti Buquoyi, který přitáhl v roce 1618 do Čech s katolickými vojsky.

V roce 1848 skončil poddanský stav Rosentalu vůči Buquoyům a ves byla zahrnuta do kaplického soudního okresu. V té době měla 103 domy a 605 obyvatel a zcela německý ráz. Po tři staletí zde ani nevznikla česká menšina a českou obcí se Rožmitál stal až v roce 1945, kdy bylo německé obyvatelstvo odsunuto především do Rakouska.

Zajímavý je vývoj názvu obce, který jsme se snažili v předešlém textu dodržet. Kolem roku 1260 se totiž nazývala Rosental, o sto let později Rosentallad, na přelomu 15. a 16. století Rožmitál a v polovině 19. století Rožmitál i Rosenthal.

Rožmitálu na Šumavě se budeme věnovat i zítra.

Od Kaplice je vjezd do Rožmitálu na Šumavě vskutku impozantní

Místní národní výbor nechal v 50. letech až na jeden zplanýrovat všechny náhrobky na pohřebišti kolem kostela. Dnes kladou potomci německých obyvatel na hřbitově květiny ke společnému pomníčku.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode