Kolik miliónů přišlo na zámku vniveč?

19.10.2015 00:14

V posledních týdnech se opět rozvířila situace kolem zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Návrat majitelů z Afriky a vyměřování stále vyšších pokut ze strany úřadů za jejich nečinnost, dává naději, že si snad už konečně pan Marshall a paní Mruškovičová vyhrnou rukávy a dají se alespoň do nejzávažnějších oprav. Jistě je to bude stát hodně peněz, ale peníze do rožmitálského zámku pumpoval stát a město už dávno před rokem 1990, tedy ještě před tím, než jsme z éry reálného socialismu vstoupili do epochy ještě reálnějšího kapitalismu. Bohužel veškeré, tehdy nákladné opravy, přišly vniveč.

Zalistujme nyní v kronice města, kterou důsledně psal Václav Krejzar, a vyberme jen pár řádků týkajících se zámku (kurzivou jsou psány naše vysvětlivky):

1974 – Střediskem Státní památkové péče předán do operativní správy MNV (Rožmitál) zámek a také dům č. 2 (nyní Zámecká hospoda) – MNV počítá u obou objektů s rozsáhlou rekonstrukcí.

1977 - Předseda MNV Jiří Plachý převzal od VVCR ČSR (Vládní výbor pro cestovní ruch České socialistické republiky) čestné uznání za úspěšný rozvoj cestovního ruchu v Rožmitále.

1977 – Pokračování v generální opravě zámku, která si předběžně vyžádá 10 mil. Kčs. Ministerstvo kultury požádáno o dotaci na tuto akci z Malého televizního sázení (MATES).

1980 – Předpokládá se, že generální oprava zámku bude dokončena v roce 1990 a vyžádá si náklady 55 mil. Kčs (samozřejmě tehdejší milión není dnešní milión). V červenci 1980 otevřena Zámecká hospoda v č.2

Začátek 80. let – každý rok se vynakládá na opravy zámku v průměru 1,5 mil. Kčs.

1986 – každý rok se dává do zámku kolem 2 mil. Kčs.

2. 7. 1987 – Rada MNV vzala na vědomí záměr Národního muzea v Praze o využití části prostor zámku pro muzeum hraček.

22. 2. 1990 vzala rada na vědomí informaci Arcibiskupství pražského o jeho nezájmu převzít zámek

5. 4. 1990 vzala rada na vědomí informaci o využití zámku, o který mají zájem JUDr František Blažek z Prahy 8 pro zahraničního partnera a společnost Dialog Praha s tím, že dokončí generální opravu zámku a jeho vnitřní vybavení za 80 mil. Kčs.

12. 7. 1990 – Z jednání rady - sdělení Ministerstva kultury ČR: Na generální opravu zámku v roce 1990 nebudou přiděleny žádné finanční prostředky.

1. 11. 1990 - Z jednání rady – rada vzala na vědomí zájem Nolana Daye z Kalifornie zastoupeného JUDr Kolářem z Prahy o zámek

10. 12. 1990 rada schválila zaslat dopis UNESCU ohledně využití zámku, provede ředitel MěstKS (Městské kulturní středisko) Jindřich Hásek.

Jak to nakonec se zámkem dopadlo, to už vědí snad všichni. Kdo ne, může si nastudovat vyčerpávající materiál na https://www.staryrozmital.cz/kauza-rozmitalsky-zamek/

V roce 1998 město nakonec zámek věnovalo pod dojmem blokačního paragrafu Arcibiskupství pražskému. Pikantní na celé kauze je, že v zákoně o majetkovém vyrovnání s církvemi, který přišel až o 14 let později, se ale výslovně praví, že bude církvím vracen pouze majetek státu, a tedy nikoli obcí. A z našich úryvků z městské kroniky  vyplývá, že v roce 1974 stát převedl zámek na město.

Tehdy opravený Gryspekovský palác

Zrušením dotací (stejnou částkou vždy ale muselo přispět město) skončil na zámku stavební ruch a jako švihnutím kouzelného proutku zmizeli řemeslníci

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode