Křížová cesta ve starorožmitálském kostele byla namalována právě před 130 lety

25.07.2013 05:20

Na zdech farního kostela Povýšení sv. Kříže jsou od roku 1883 zavěšeny obrazy Křížové cesty, které byly tehdy pořízeny z darů farníků. Podle předloh Josepha von Führicha, známého malíře náboženských témat z 1. poloviny 19. století, je namaloval ak. malíř a fotograf Jan Mos z Příbrami. Jak zaznamenal kronikář Starého Rožmitálu Václav Matoušek, účtoval si za jeden 14 zlatých. Rámy vyřezával hluchý a na jedno oko slepý samouk, řezbář, František Rom ze Zalán č. p. 7. Jemu za práci zaplatil kaplan Josef Lhotský, který se o pořízení Křížové cesty zasloužil, 125 zlatých. O štafírování, nebo-li povrchovou úpravu dřeva, se postaral pozlacovač František Fous z Rožmitálu, a to za 30 zlatých.

Když už se věnujeme historickým památkám farního kostela, zmiňme ještě další pamětihodnosti. Na jižní straně je gotický, po dlouhou dobu zazděný kamenný portál z první poloviny 13. století. Při vchodu od fary je umístěna polygonální žulová křtitelnice pocházející patrně z konce 14. století. Na jejích osmi bocích z devíti jsou vytesány znaky rodů české šlechty. V severní lodi je pak hrobka duchovních z roku 1712 přikrytá velkou litinovou deskou.

Obrazy Křížové cesty ve farním kostele.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode