Může stát rožmitálský zámek vyvlastnit?

27.05.2016 03:40

Ve stále platném  zákoně o státní památkové péči z roku 1987 se píše:

„Zanedbává-li vlastník nemovité kulturní památky, která není státním majetkem, trvale své povinnosti a ohrožuje tím její zachování nebo užívá-li kulturní památku v rozporu s jejím kulturně politickým významem, památkovou hodnotou nebo technickým stavem, může se ve společenském zájmu, nedojde-li k dohodě s vlastníkem o jejím prodeji státu, výjimečně kulturní památka na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu vyvlastnit.“

Proč o tomto institutu píšeme? V diskuzích o budoucnosti rožmitálského zámku se dost často objevuje námět, aby tato kulturní památka byla pro nečinnost majitele státem vyvlastněna. Na možnost vyvlastnění se nás předevčírem ptala i jedna čtenářka našeho webu. 

Výše citovaný zákon tuto možnost dává, ale dosud nebyla za celých 29 let jeho platnosti ani jednou využita! Takže shrnuto: Jde o extrémní a čistě teoretickou možnost. Musíme si totiž uvědomit, že vyvlastněním by stát na sebe převzal finanční náklady za záchranu a opravy zámku. A to by nám asi pan Babiš jen tak neschválil. Anebo ano?

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode