Muzeum nezůstalo stranou

24.05.2017 09:57

Nenápadně, ale přesto bylo na nedělní Svatojánské pouti a festivalu dechovek vidět naše muzeum. Vlídné počasí vylákalo návštěvníky do zahrádek před restaurace, kde jim byl ke kafíčku servírován cukr s reklamou našeho muzea, a v dlouhé frontě na zmrzlinu si mohli po zchlazení bažící zájemci číst v našem prospektu.

Ostatně i my jsme trošku přispěli k propagaci vydařené neděle. Na veřeji muzea i uvnitř jsme obě akce rádi šířili.

  

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode