Na valné hromadě se nás sešlo jednapadesát

08.01.2023 14:02

Včera se členové SDH Starý Rožmitál posadili v salonku Společenského centra ve městě, aby po čtyřech letech zhodnotili svoji činnost na výroční valné hromadě. Před pár dny se sice na Facebooku strhla diskuze, že hromada byla přeci i v srpnu v roce 2021, ale to byla „jen“ slavnostní schůze k 130. výročí založení staroměstského sboru.

Ostatně Velké letní slavnosti, která 28. srpna před dvěma lety zahrnovala několik akcí, se ve svém projevu rozepsal i starosta sboru Milan Polák. Jelikož jej skolila viróza, jeho text přečetl člen výboru Jindřich Jirásek, který hromadu moderoval.

Výroční valné hromady se zúčastnilo 51 členů sboru z celkového počtu dvaadevadesáti, takže byla pohodlně usnášení schopná. Na jednání byli přivítáni starosta Rožmitálu pod Třemšínem Mgr. Pavel Bártl, velitel 9. okrsku a náměstek starosty okresního sdružení hasičů Příbram František Polák a Ivana Beranová a Zdeněk Stehlík z SDH ve Voltuši.

Ve zprávě starosty sboru Milana Poláka o činnosti za poslední období zazněly - jak se dalo očekávat - ozvěny covidové pandemie, která zčásti a některé měsíce úplně ochromila jakoukoli aktivitu. Proto také byla zrušena valná hromada před dvěma lety či tradiční ples, který se však letos už určitě bude konat.

V období, kdy restriktivní opatření v souvislosti se šířením nového koronaviru, povolila, uspořádali hasiči masopustní průvod obcí, sebrali po vsi staré železo, vztyčili májku, připravili hranici na pálení čarodějnic a do rána oheň hlídali.

Družstvo mužů reprezentovalo staroměstský sbor na okrskové soutěži, v níž dosáhlo na bronzovou medaili. Na zbrojnici byla umístěna nová tabule s nápisem hasiči Starý Rožmitál.

V průběhu roku naši hasiči monitorovali občas vzdutou hladinu řeky Vlčavy a odstraňovali připlavené větve a kmeny. Před Vánoci instalovali na parkovišti vánoční strom.

„Tou dobou jsme též drželi pietu za hasiče, který zemřel při požáru u Nového Boru. V posledních dvou letech to už byla třetí oběť z řad dobrovolných hasičů.

V Písku se konala svatba naší dlouholeté členky Lucie Veselé, nyní již Hrdinové, které jsme vyrazili zatáhnout a pogratulovat do nové cesty životem.

Do zbrojnice se podařilo sponzorsky sehnat pracovní stůl, k němu jsme koupili svěrák a z rozpočtu město bylo pořízeno dílenské vybavení na drobné opravy svěřeného majetku.“

Z Polákovy zprávy, v jejímž závěru poděkoval radnici za stálou podporu a členům za odvedenou práci, vyplynulo, že staroměstský hasičský sbor byl opět - jako už tradičně 131 let - hybatelem společenského a kulturního života v obci.

Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka, které přednesla hospodářka Marie Stoklasová a zpráva revizora v podání Dušana Vaňka ukázaly, že inventář, účty a peníze jsou v perfektním pořádku.

Na počátku diskuze předal František Polák veliteli našeho sboru Františku Veselému vyznamenání okresního sdružení hasičů - stužku za 50 let činnosti u hasičů. Poté seznámil osazenstvo schůze s již známými akcemi hasičů na celorepublikové úrovni a přednesl vysoce kladné hodnocení krajského sdružení za organizaci soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných automobilů, kterou zajišťoval sbor ve městě. Stejně jako následný řečník - starosta města Mgr. Pavel Bártl, popřál všem do nového roku a poděkoval za dosavadní práci.

Mgr. Bártl se ze své pozice starosty Rožmitálu rozhovořil o dvou současných bolavých místech ve Starém Rožmitálu. Nesvár kolem hluku v hospůdce U Náhonu byl po měření údajného překračování hlučnosti registrovaným odborníkem a posudkem hygieny konečně vyřešen. Do 22. hodiny jsou jakékoli stížnosti na hluk irelevantní.

Most přes Vlčavu je ve velmi špatném stavu a statik by jej nejraději okamžitě zavřel. Tak zatím alespoň se nechal umluvit, že na něj jednotlivě mohou automobily do 6 tun. (viz naše zpráva z listopadu).

V kratší debatě, v níž padla i zmínka o vytékání šlemů, pěny a vůbec sajrajtu z budovy bývalého kulturního domu, v níž patrně probíhá průmyslová činnost, bylo zdůrazněno, že Starý Rožmitál jako jediná osada nemá dosud zvolený osadní výbor.

„Když se o Starák nejsou schopni starat místní, nelze předpokládat, že se o něj nějak zvlášť bude starat radnice,“ zazněla varovná slova jednoho diskutujícího.

V dalším pořadu hromady byli jednomyslně zvoleni naši zástupci na výroční valnou hromadu 9. okrsku: Lucie Pavlíková, Lenka Vaňková, Jiří Homulka, Miroslav Trčka a Pavel Zehnula.

Usnesení valné hromady, které přednesla návrhová komise ve složení Jana Trčková, Helena Knížková a Pavel Naď, bylo schváleno bez připomínek. Z něj uveďme alespoň závazek, že starorožmitálský sbor bude i nadále chránit životy a majetek občanů a zdokonalovat se ve své připravenosti. Výbor se bude scházet jako doposud, jednou měsíčně.

Po hodině byla úspěšná výroční valná hromada skončena a následovalo občerstvení a po něm z vlastních řad i hudba.

A na závěr už jen tři nadcházející akce ve Starém Rožmitále, na nichž se podílí či je přímo organizuje sbor dobrovolných hasičů:

4. února - 10. Hromnický vejšlap ve 14 hodin od mostu

10. února - Tradiční hasičský ples od 20 hodin ve městě

25. února - 31. novodobý masopustní průvod obcí ve 12 hodin od hospůdky                                                                                                         

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode