Náletové stromy šly k vodě

21.01.2023 00:27

Včera nechala rožmitálská radnice ve Starém Rožmitále pod mostem odstranit náletové dřeviny v korytu Vlčavy. Letité vrby hrozily pádem na střechu budovy na protějším břehu říčky.

Město tak řešilo ležérnost našich předků, kteří nechali u potoka větrem zanesená semena vyrůst pomalu do nebe. Současně ale musíme napsat, že jinak dříve v otevřené krajině snad nebylo jediného náletového stromu či keře, neboť je hned v zárodku likvidoval pasoucí se dobytek.

Nebezpečí ale hrozí i u stromů vysázených člověkem. Před jedenácti lety zlikvidovala radnice všechny, 160 let staré, stromy v Aleji Johanky, které se nacházely v obytné zástavbě.

Bylo to v době, kdy obce kácely na veřejných prostranstvích přestárlé stromy po celé republice jako o závod. Podnětem k této nebývalé aktivitě se stal v roce 2009 případ dvou dětí, které zabil uhnilý jasan ve zlínském parku, za což byli dva roky nesmyslně vláčeni po soudech magistrátní úředníci mající park v referátu.

Ve Starém Rožmitále se zřítil strom naštěstí jen na Belkouc plot o Vánocích v roce 2016. V obecní kronice pak je zaznamenán případ zřícené olše v aleji v roce 1935, který zle poškodil novou Leitermanouc chalupu.

Staré olše a vrby na březích Vlčavy šly do vody nebo mimo ni - naštěstí bez újmy na zdraví či majetku - také v roce 2013 nebo 2020.

Pády stromů podél Vlčavy nejsou ve Starém Rožmitále nic výjimečného. Břehy jsou podemleté a kořeny u starých dřevin uhnilé.

Vlčava pod mostem 20. leden 2023

Vlčava nábřeží Vánoce 2016

Vlčava pod mostem 2020

Alej Johanky leden 2012

Alej Johanky listopad 2012

Rožmitálsko před sto lety

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode