Národní házená: Tři výročí v jednom roce – 110 let od jejího vzniku 1/8

08.06.2015 08:30

V letošním roce slaví Starý Rožmitál tři výročí týkající se české, později národní házené. Před 110 lety přišel tento krásný kolektivní sport na svět, před 85 lety se poprvé objevila házená v naší obci a před 40 lety tady byla po jejím zániku začátkem 60. let opět obnovena. V našem osmidílném seriálu si všechna výročí hezky po sobě připomeneme.

V druhé polovině 19. století a počátku 20. století se zejména mezi studenty začaly těšit oblibě různé sportovní hry. Studenti však často nenalézali u svých profesorů pochopení, všeobecně se uchytil názor, že sport odvádí mládež od studia. Vše změnil výnos rakouského ministerstva školství z roku 1890, ve kterém bylo školám nařízeno věnovat se ve výuce také tělovýchově. Největší oblibě se těšila kopaná, nicméně profesoři ji příliš nepodporovali a snažili se uvést v život různé hry. Není tedy divu, že u kolébky národní házené, jejíž název se několikrát měnil, stáli tři učitelé tělocviku.

První, Václav Karas, profesor na reálce na Smíchově v Praze, ji nazval Vrhaná s přenášením a popsal ji v červnu 1905 v tehdejším brněnském odborném časopisu Výchova tělesná. Hřiště bylo křížem rozděleno na čtyři čtvrtiny a hráči, kterých bylo devět, nesměli ze svých čtvrtin vycházet. Každé družstvo mělo dvě trojice útočníků, dva pomezní obránce a brankáře. Střílelo se do zmenšených branek na kopanou.

Rok 1905 se považuje za rok zrození české, později národní házené. Letos tedy slavíme 110 let od jejího vzniku.

Druhým, kdo do vývoje naší hry zasáhl, byl Josef Klenka, neúnavný propagátor her mládeže a později inspektor tělocviku na středních školách. Místo fotbalových branek zavedl terče, tj. kruhy o průměru jednoho metru upevněné na tyči 1,5 m od země. Byly polepeny pomalovaným papírem jako šachovnice. Po každém gólu, tj. protržení, se kruh znovu polepoval, později se kruhy vyměňovaly. Hřiště bylo 25 m – 30 m široké a 50 m dlouhé. Družstva byla šestičlenná a míč se mohl „honit rukama“, což byl výraz pro driblink. Hra se začala nazývat cílová. Klenka hrál hru i před obecenstvem na V. všesokolském sletu v Praze v roce 1907, kde s ní vystoupil „kroužek pánů a slečen“, který byl tehdy jakýmsi společensko-sportovním klubem v Praze.

Pokračování příště.

Jako u každé kolektivní hry se už od počátků počítaly branky.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode