Něco z hasičské kuchyně II/II

21.06.2014 17:26

V březnu 2014 proběhla v hasičské zbrojnici kontrola a inventarizace, kterou prováděl městský úřad. Výsledek? Vše bez závad a navíc velice kladné hodnocení za pořádek ve zbrojnici, dokumentaci k autu a vůbec za vedení svěřeného majetku sboru. V této souvislosti je třeba poděkovat všem, kteří se na práci ve zbrojnici podílejí, zvláště Pavlu Naďovi.

V prvním pololetí byl zpracován seznam nové zásahové jednotky, do zbrojnice se uložil a zaevidoval veškerý materiál z povodňové dotace a dopravní značkou bylo před zbrojnicí zajištěno parkování.

Naši členové během prvního pololetí působili i jako rozhodčí, například Pavel Zehnula a František Veselý při okrskové soutěži 17. května v Rožmitále, či jako zkušební komisaři, jako kupříkladu Jiří Homulka a Marcela Minaříková při odborných cvičeních dětí 23. března v městské hasičské zbrojnici.

22. února se konala ve Věšíně výroční valná hromada 9. okrsku, které se zúčastnili všichni naši zvolení delegáti. Zástupce (jednatelku Marcelu Minaříkovou) jsme měli i 9. dubna v Příbrami, kde se konalo shromáždění představitelů všech dobrovolných sborů z celého příbramského okresu.

A teď ještě pár událostí, které zasáhly i nečleny sboru. Jistě si všichni obyvatelé Starého Města všimli, že zmizela stará plechová bouda autobusové zastávky. Tak vězte, že ji odvezli do šrotu naši hasiči a navíc poslední květnový den nasbírali dva valníky kovového šrotu po domech. V prvním pololetí ještě také stačili umýt stříkačkou házenkářům hřiště, aby se jim lépe bránilo a lépe střílelo góly.

Příště přineseme informace o našich hasičátkách a jejich vedoucích.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode