Nešlapete si po majetku?

30.03.2017 04:45

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejnil aktualizovaný seznam nemovitých věcí, u kterých není dostatečně v katastru nemovitostí identifikován vlastník, tedy laicky řečeno, kdy se k nim nikdo už po léta nehlásí.

Zveřejnění seznamu není jen tak samoúčelné. Podle katastrálního zákona 256/2013 Sb., jenž nabyl účinnosti 1. ledna 2014, totiž nedostatečně identifikovaný majitel nemovitosti, jenž se neprokáže doklady, že mu patří nebo nezažádá soud o její vydání, o tuto nemovitost – mnohdy velmi lukrativní – rokem 2023 přijde. Stát, jemuž propadne, bude mít totiž za to, že nemovitá věc je opuštěná. Ve většině takových případů se jedná o dědictví po zemřelých předcích, o němž dědicové nemají ani potuchy.

Jen v katastru Starého Rožmitálu se jedná o desítky a desítky pozemků, luk, orné půdy i vodní plochy. V seznamu můžeme najít řadu pro naši obec typických jmen, jako jsou Šmíd, Jedlička, Kala, Metlička, Zemková, Feltová, Dražanová, Kulovaný, Flemrová, Jeníček, Kusbach, Hlaváček, Hořejší, Petráň atd. atd. V přehledu jsou uvedeni i s křestními jmény.

Aktualizovaný seznam parcel a neidentifikovaných vlastníků je na Městském úřadě v Rožmitále a také na webu města pod https://www.rozmitalptr.cz/uredni-deska/vyzva-vlastnikum-nemovitych-veci-a-dalsim-opravnenym-kteri-nejsou-oznaceni-v-katastru-nemovitosti-dostatecne-urcite-333.html?kshowback=

Ilustrační snímek

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode