Než vzpomínky zapadnou ... 10. pokračování

16.07.2017 07:33

Dnes setřeme prach z fotografie, která je stará 57 let. Všechny ty děti, co jsou na ní, se tenkrát zúčastnily šibřinek ve Starém Rožmitále.

V současné době se píše o šibřinkách hasičských a sokolských, ale od poloviny šedesátých let 19. století bylo po několik desetiletí pojmenování šibřinky  jen pro sokolské taneční zábavy. Nečlenové Sokola na ně ani nesměli. Šibřinky bylo stručně řečeno sokolské slovo.

Zakladatel Sokola Jindřich Fügner uspořádal první sokolský maškarní ples 25. února 1865 a pojmenoval ho šibřinky na radu svého přítele dr. Miroslava Tyrše. Ten si tohoto, v té době neužívaného slova všiml v Jungmannově slovníku. Tam se psalo, že šibřinky jsou frašky, šašky a žerty a že tohle slovo lze najít i v Komenského Labyrintu světa. Zde však jsou šibřinky ve významu podvod či šizení, což Tyrš nevěděl. Ostatně vlastenečtí sokolové asi neznali ani skutečný původ podle jejich názoru starého českého, už Komenským používaného slova šibřinky, které je však s velkou pravděpodobností z němčiny, ze slova Schabernack, které má význam škodolibý žert, posměšný kousek.

Tak tomuto vysvětlení odpovídaly i šibřinky pořádané pro děti v hospodě u Petráňů ve Starém Rožmitále. Byl to vlastně dětský karneval, jenž už pak pod tímto názvem byl staroměstskými hasiči organizován od 70. let minulého století. Naše fotografie, kde už většinou dnešní šedesátníky či sedmdesátníky ani nepoznáme, je však dokonce už z roku 1960.

Foto je z archivu Jiřiny Jiráskové, v textu byly použity údaje z webu Sokola

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode