Než vzpomínky zapadnou … 24. pokračování

25.07.2018 07:46

Tentokrát setřeme prach z fotografií z třech různých archivů. Přesto ale mají jedno společné téma - brigády.

Tak jako všude, tak se i ve Starém Rožmitále brigádničilo. Odpracované brigádnické hodiny se pak po roce 1948 věnovaly nejrůznějším výročím či sjezdům komunistické strany. To byla ale formální stránka. Sice jednotlivé složky Národní fronty mezi sebou soutěžily, kdo vykáže nadřízeným orgánům více odpracovaných hodin, ale samotné brigády přispívaly k vylepšení života obyvatel obce, i když mnohdy nahrazovaly činnost, kterou měly udělat příslušné instituce, jako byl například komunální podnik.

Ve Starém Rožmitále se navíc po roce 1975, kdy byla obnovena národní házená, ke kuriozní situaci. Vedle házenkářů byl v obci aktivní sbor dobrovolných hasičů (tenkrát požární jednota) a z valné části stejní lidé byli hasiči i házenkáři. A když došlo k brigádě, vznikla zapeklitá situace, která složka by měla vykazovat brigádnické hodiny. Vždyť nahoře hodnotili činnost základních organizací i podle brigádnické aktivity. Takže byla obec svědkem dost častého dohadování komu brigádnické hodiny připsat – házenkářům nebo hasičům? Podstatně ale bylo, že většinou za brigádníky zůstávaly hodnoty, které by jinak v obci vůbec nevznikly.

Připomeňme si třeba, co se udělalo v roce 1985, jak o tom informoval Rožmitálský zpravodaj.  „Bylo naplánováno sedm akcí, které byly provedeny v dobré kvalitě: zhotovení základů pro trafostanici ve dvoře Kulturního domu, úprava areálu zdraví a položení desek 100 x 50 okolo koupaliště, nahození zdi ve mlýně, výměna a vyčištění studny u s. Jiřího Trčky, zasetí trávy okolo koupaliště, oprava požární zbrojnice a zhotovení nových plechových vrat a odvodnění močálu na areálu zdraví a položení 105 metrů rour o průměru 30 cm. Tyto akce udělal občanský výbor s házenkáři, požárníky a některými občany. Celkem bylo odpracováno 1 805 hodin, z toho 427 zdarma. Hodnota díla je 54 253 Kčs.

Na třech jarních směnách Národní fronty a jedné podzimní směně Národní fronty bylo odpracováno při úklidu a zvelebení obce celkem 1 128 hodin. Za dobré výsledky obdržel v roce 1985 občanský výbor ve Starém Rožmitále čestné uznání Městského národního výboru a na okresní konferenci i Okresního národního výboru v Příbrami. Nejvíce brigádnických hodin odpracoval s. Alexandr Naď – celkem 202 hodin, dále s. Josef Melichar – 138 hodin a s. Miroslav Trčka – 83 hodin.“

70. léta, Václav Sýkora a lávka z nábřeží na hřiště. Z archivu národních házenkářů

1975, budování požární nádrže, zleva Antonín Pazderník, Jan Blažek, Karel Kulovaný st., Jaroslav Sýkora, Adolf Kulovaný, Miroslav Procházka st., František Franěk, Jaroslav Velcl a František Šourek, sedící zleva Miroslav Procházka ml. a Karel Kulovaný ml. Z archivu Jiřiny Jiráskové

1988, Josef Melichar a Alexandr Naď a přístavba kulturního domu. Z archivu Sboru dobrovolných hasičů

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode