Obecní lesy ve Starém Rožmitálu – část I.

17.01.2013 18:13

Ve zprávě z 11. ledna 2013 o navracení bývalých arcibiskupských lesů kolem Rožmitálu církvi, jsme slíbili, že přineseme materiál o obecních lesích Starého Rožmitálu, když byl ještě samostatnou obcí. Tady je:

V roce 1929 prováděla obec soupis obecního majetku, do kterého patřily tyto pozemky: přes 10 ha rolí (polí), z toho nejvíce na Planinách*) a Vlčí jámě*), necelých 12 ha luk, z toho nejvíce u Nového rybníka a u Zalán, přes 18 ha pastvin (nejvíce v Růždí**), u Nového rybníka a u Zalán) a přes 112 ha lesů, především na Planinách a u Zalán. Pro úplnost uveďme, že obci ještě patřily některé ulice, cesty a potok Vlčava protékající starorožmitálským katastrem.

Obecní lesy až do roku 1953, kdy byly předány do správy Státních lesů, výrazně přispívaly do obecního rozpočtu. Po dotaci od Zemského finančního ředitelství v Praze ze státních daní nejvíce plnil obecní pokladnu právě výnos z lesního hospodářství. V roce 1927 si dokonce starosta Alois Kulovaný poznamenal, že příjem z prodeje dřeva byl tak velký, že v některých letech postačoval k uhrazení obecních vydání.

Z března 1950 se zachoval zápis předsedy Místního národního výboru Františka Šourka, že veškerá těžba kmenového dříví byla zpracována a prodána ředitelství Československých státních lesů národní podnik v Rožmitále za 89 407 Kč. Výtěžek z prodeje přidala obec do rozpočtu a eventuální přebytek pak na konci roku odevzdala státu. Lesy tedy ještě patřily obci.

7. května 1953 však už rada Místního národního výboru projednávala záměr státu převést starorožmitálské obecní lesy do státního hospodářství. Rozhodla se ale s jednoznačným závěrem počkat, protože příjem do obecní pokladny z prodeje dřeva byl stále výrazný.

Téhož roku o vánocích na Štěpána však musel nový předseda MNV Bohumil Svatoň svolat naléhavou schůzi rady, na které byl přečten výměr Krajského národního výboru v Plzni č. IX/7-665.6-1953 o okamžitém převzetí obecních lesů ve zdejší obci do správy Státních lesů, pobočka Nepomuk. MNV vzalo výměr na vědomí. Tím skončila existence obecních lesů ve Starém Rožmitále.

V roce 1992 vyšel v Rožmitálském zpravodaji článek od Ing. Ivana Hoyera s názvem Městské lesy po 44 letech, ve kterém rekapituloval stav městských lesů města Rožmitálu pod Třemšínem kdysi a nyní. Uvádí, že kolem roku 1930 mělo město Rožmitál 219 ha obecních lesů. My přidejme, že Starý Rožmitál měl 112 hektarů. Další porosty měly okolní obce. Po roce 1948 přešly lesy všech obcí pod správu Státních lesů, které časem měnily název a organizační strukturu, až nakonec v roce 1989 se o lesy na Rožmitálsku staraly Středočeské státní lesy v Benešově.

Začátkem roku 1992 byly městu (již s připojenými, dříve samostatnými obcemi) navráceny lesy v katastrech Rožmitálu, Starého Rožmitálu, Voltuše, Bezděkova, Pňovic a Nesvačil o celkové výměře zhruba 512 hektarů. V současné době je to 430 ha, o které se stará firma Kaiser s.r.o.

V druhé části našeho povídání o starorožmitálských lesích si připomeneme, jak v nich obec hospodařila.

*)  západně od Sobenského rybníka

**) jižně nad Ruslandem

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode