Pouť opět v neděli nepřijela

22.09.2020 08:10

A asi už do Starého Rožmitálu nikdy nepřijede. Časy se mění.

O pouti se setkávala celá vesnice, známí a příbuzní spolu popovídali, prostě ten den všude pulzoval společenský život. Pod kostelem kolem Hrdinova mlýna a u Petráňova hostince bývaly pouťové atrakce, kolotoč, houpačka, střelnice, rychlofotograf a prodejní stánky perníkářů, cukrářů a kramářů. Svéráznou postavou v 50. a 60. letech 20. století býval pan Sirka z města se svou kobylkou, prodávající za korunu štěstíčko.

A proč měla být pouť ve Starém Rožmitále letos zrovna v neděli 20. září?

Pouť bezprostředně souvisí se zasvěcením kostela. Každý kostel má v názvu určitého světce, eventuálně jiný objekt, jako je tomu právě ve Starém Rožmitále. Tady je farní kostel zasvěcen svatému Kříži. Svátek Povýšení sv. Kříže, který je pro starorožmitálský kostel dokonce slavností, připadá na 14. září a pouť se tedy vždy slaví 14. září, připadne-li toto datum na neděli. A když je toto datum jiný den, je pouť neděli následující. Tedy letos 20. září.

Ve městě Rožmitálu, kde se koná v neděli 16. května nebo první neděli po tomto datu, má pouť na rozdíl od Starého Města, stále tradici.

Kolotoč na pouti ve Starém Rožmitále koncem 60. let 20. století. Foto z rodinného archivu Jaroslavy Baštové

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode