Přechod pro chodce a ještě mnohem víc se projednávalo už před šesti lety

26.07.2021 05:36

Na jednání osadních výborů s vedením města Rožmitálu p. Tř. 17. června na Zalánech byl na radnici vznesen požadavek osadního výboru Starého Rožmitálu na zřízení přechodu pro chodce u autobusové zastávky. Požadavek to není nový a už jednou byl kompetentními orgány z Příbrami smeten ze stolu. To se psal rok 2015.

Zopakujme si zápis ze šetření na místě, ve kterém byly řešeny či vlastně neřešeny i další požadavky Staroměšťáků:

Věc: Zápis z místního šetření, které se konalo ve Starém Rožmitále dne 16. 6. 2015

od 13.30 hodin ve věci řešení bezpečnosti na místních komunikacích a v jejich okolí

ve Starém Rožmitále

Dne 16. 6. 2015 se konalo ve Starém Rožmitále místní šetření na základě žádosti místního

osadního výboru, kterou podal na Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem dne 3. 6. 2015.

Na místní šetření byli přizváni zástupci Městského úřadu Příbram, odboru silničního hospodářství a investic Ing. Zuzana Štěrbová, Krajského  ředitelství  policie   Středočeského kraje, územní odbor Příbram por. Mgr. Lucie Valičková, Technických služeb města Rožmitál pod Třemšínem Jindřich Podlena, Městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem, odboru výstavby a životního prostředí Bc. Radka Stehlíková a osadního výboru Starý Rožmitál Milan Hochmut, Mgr. Miloslav Pešta

Zástupci osadního výboru vznesli řadu požadavků v rámci řešení bezpečnosti na místních komunikacích a v jejich těsném okolí. Spolu se zúčastněnými zástupci bylo dohodnuto následující řešení k jednotlivým požadavkům:

1. zřízení přechodu pro chodce na úrovni autobusové zastávky - statistiky dokazují, že je více chodců zraněno (sraženo autem) na přechodu pro chodce než mimo přechod. Je to způsobeno tím, že chodec se domnívá, že na přechodu pro chodce má přednost před projíždějícím autem a často vstoupí do vozovky bez rozhlédnutí se. Zároveň jsou stanoveny určité požadavky na zřízení přechodu pro chodce, jež v daném místě nejsou splněny (např. průměrný počet zde se pohybujících chodců).

2. posunutí informativní dopravní značky směrové IS 12a „Obec" směrem ven z obce - posunutí značky, které by prodloužilo úsek dodržování 50 km/h rychlosti není možné vzhledem k pravidlům osazování informativní dopravní značky směrové a zároveň ke znění ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

3. osazení zákazové dopravní značky B29 „Zákaz stání" v ulici nábřeží Bartoloměje Sadílka - nepovažujeme za vhodné řešení dané situace, která se týká pouze jedné osoby

4. osazení informativní dopravní značky provozní IP 26a „Obytná zóna" – povolená rychlost průjezdu danou lokalitou by se snížila na 20 km/h, lokalita nemá charakter obytné zóny

5. odstranit kámen bránící vjezdu automobilů do Aleje Johanky z Rožmitálu z bezpečnostního hlediska - osazení kamene se nejeví jako nebezpečné, naopak je účelné z důvodu zabránění průjezdu motorových vozidel Alejí Johanky z Rožmitálu. Kámen bude natřený výstražnými barvami - černou a žlutou - zajistí technické služby.

6. umístění zpomalovacích prahů v ulici Rybově na úrovni ulice Železná - není důvod ani smysluplnost umístění. K bezpečnému výjezdu z ulice Železná zde slouží dopravní zrcadlo.

7. umístění informativní dopravní značky směrové s jedním místním cílem IS03c k odbočce na Starý Rožmitál ve směru od Plzně - bude projednáno v radě města a se správcem silnice I. třídy

8. zamezení průjezdu osobám, které ve Starém Rožmitále trvale nebydlí - není možné z důvodu, že jde o veřejnou komunikaci. Z užívání veřejné komunikace nelze nikoho vyloučit.

9. policií bylo navrženo umístění zrcadla pro výhled výjezdu autobusů z autobusové zastávky - bude projednáno v radě města a případně s jednotlivými dopravci.

za Městský úřad podepsána Bc. Radka Stehlíková, referent odboru výstavby a životního prostředí

Autobusová zastávka směrem na Věšín

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode