Před 105 lety byl ve Starém Rožmitále založen spolek Budoucnost

31.03.2014 06:13

1. dubna 1909 založilo ve Starém Rožmitále dvacet osm nadšenců Všeodborový*) spolek Budoucnost, který měl kulturně vzdělávat a sociálně podržet své členy – především cvokaře a rolníky.

Zápisné bylo 40 haléřů, stanovy si musel každý povinně koupit za dva haléře a roční příspěvek činil od 10 haléřů až po jednu korunu. Za první dva roky měl spolek příjmy ve výši 122 korun a výdaje 48 korun.

Příjmy tvořily kromě příspěvků zejména věnečky od dívek i mládenců, milodary, dary od obce a od roku 1919 i vlastní zábavy u Vonášků a Na Letné. Peníze spolek nejvíce vydával za knihy (vlastní knihovnu měl mnohem dříve než obec nebo hasiči) a kuplety, za vázání sešitů a románů a za koupi obrazových reprodukcí. Především ale podporoval své členy v nemoci, poskytoval jim výhodné půjčky, přispíval jim při odchodu na vojnu i na pohřeb. Posílal rovněž během 1. světové války příspěvky na c. a k. rakouský válečný fond pro vdovy a sirotky po padlých a pak i příspěvky na sirotky po padlých legionářích.

Prvním předsedou spolku byl až do roku 1914 cvokař Karel Šmíd a poté jej následovali Jan Kučera, pozdější starosta obce Alois Kulovaný a Josef Leiterman. Jednatelem byl nejdelší dobu Josef Kulovaný, jenž si pak v roce 1926 založil cvokařskou firmu.

Všeodborový spolek Budoucnost, který míval v průměru čtyřicet členů, existoval ve Starém Rožmitále dvanáct let. Zanikl v roce 1921.

Pro zajímavost ještě uveďme jména zakládajících členů v roce 1909. Třeba v seznamu někdo najde svého předka:

Brettl Antonín, Diviš Vojtěch, Dražan František, Faireisl František, Flemr Josef, Fous František, Jedlička František, Kala Vojtěch, Kala František ml., Kala František st., Kulovaný Josef, Květoň František , Kusbach František, Leiterman Josef, Leiterman František, Milec Jan, Milec František, Milec Josef. Roušar František, Sadílek Václav, Skuhravý Jan, Svatoň František , Svatoň Karel, Svatopolský František, Šourek Václav, Šmíd Karel , Tichý Josef a Valta František.

*) dnes bychom řekli všeoborový

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode