Před 135 lety se narodil učitel, spisovatel a starosta Gustav Klika

21.01.2019 05:05

Na starorožmitálském hřbitově je pohřbena řada vynikajících osobností. Mezi ně jistě patří i Gustav Klika, odborný učitel, spisovatel a první starosta města Rožmitálu po založení samostatné Československé republiky v roce 1918. Napsal několik divadelních her, knihy pro mládež, povídky i literární studie. Z jeho spisů je nejznámější dějepisná povídka Chorálista, jejíž děj se odehrává na Rožmitálsku.

Pro okrašlovací spolek Sokola v Rožmitále napsal a v roce 1910 vydal sedmdesátistránkovou brožurku s trasami dvaceti výletů po městě a okolních Brdech. Spisek doplňují inzeráty rožmitálských podnikatelů a dvě mapky.

Předmluva v knížečce by se jistě hodila i dnešním průvodcům:

 „Vydávajíce tuto drobnou publikaci, činíme tak z naprosté nutnosti, neboť u nás dávno postrádáme takové informační příručky. Příručka tato má pracovati a působiti k lepšímu poznání našeho města i jeho kraje, jehož bohaté minulosti, rozkošného okolí, milých krajinek, vzácných zákoutí a stulených scenerií obecenstvo naše namnoze není si ani vědomo, spokojujíc se v znalosti historie města svého s nedokázanými třemi kulemi Zižkovými a velice problematickou podzemní chodbou z rožmitálského zámku na Třemšín, jejíž existence nikdy prokázána nebyla.

I také výletní ruch spokojuje se s dávno vyšlapanými pěšinami starého zvyku a naše obecenstvo spěchává k starým cílům tak houževnatě, jako by jinam, krom staré aleje, pátého hamru, a obcin ani nesmělo. A přec náš kraj není v příčině vzácných vycházek, velkolepých vyhlídek a překrásných a hlubokých lesů, nikterak chud.

Odvoláváme se k vážnému výroku slovutného badatele professora J. Krejčího, který praví:

„V těchto horách uprostřed Čech jeví se zcela podobné povahy horské lesní přírody jako v Šumavě. Stýkají se zde veliké hvozdy v rozměře více než 100.000 jiter*) a pokrývají takřka nepřetržitě všecky hřebeny i hřbety, jakož i boky horské, i způsobují v údolích, roklích, na vrcholech i úbočích pohledy krajinné tak půvabné, rozmanité a velkolepé, jako v kterémkoliv jiném vyšším horstvu českém.“

Úkolem této knížečky zajisté jest vyhověti tužbám dávno cítěným. Přehledně snésti vše, aby letní host, výletník, turista i náhodný čtenář našel tolik, co by stačilo vznítiti zájem pro krásy a vzácnou minulost tohoto kraje, buditi zasloužené sympathie pro odstrčený a zanedbaný nejkrásnější kout středních Čech.

A skrovná tato příručka na základech širokých a četných pramenech budovaná, chce vyplniti zdárně své poslání ve prospěch města i celého kraje, k povznesení chudé turistiky a letní vilegiatury**)!“

Gustav Klika se narodil 21. ledna 1884, tedy dnes na den přesně před 135 lety. Zemřel velmi mlád v 36 letech v roce 1920.

*) cca 0,6 ha, stará plošná míra přestavující plochu, kterou oráč zoře s koněm za jeden den

**) pobyt na letním bytě

Titul knížečky Gustava Kliky z roku 1910

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode